Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Ingarö

360 Grader Entreprenad AB
Org.nr: 556776-0953
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom byggnation, renovering och montering och konsultverksamhet inom optik.
Arkitec AB
Org.nr: 556623-2632
Bolaget skall bedriva byggnadssnickeri samt därmed förenlig verksamhet.
BAUEN SVERIGE AB
Org.nr: 556913-6384
Bolaget ska bedriva markberedning, mark- och byggentreprenader, byggnation och ROT samt idka service och konsultverksamhet i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
Cévet Byggnadsplåt AB
Org.nr: 556403-8114
Aktiebolaget ska bedriva takarbete av plåt, byggnadssnickeriarbe- ten, konsulterade verksamhet inom områdena administration, ekono- mi och upphandling samt därmed förenlig verksamhet.
D. Janssons Bygg & Design
Org.nr: 750509-XXXX
Byggnadsverksamhet såsom bygg-, renoverings-, inrednings-, snickeri- arbeten. Inredningskonsultation- och arkitekt. Designkonsultation, fastighetsservice, allservice- och maskinservice av elverktyg, vattenpumpar, hydraul ...
DARPOL HB
Org.nr: 969743-5775
Bolaget ska tillhandahålla alla typer av lokalvård och hemservice såsom städning, fönstertvätt, flyttstädning, kontorsstädning, byggstädning, äldreomsorg samt hushållsnära tjänster. Bolaget ska även bedriva byggverksamhe ...
Elit Träd Jonas Norling AB
Org.nr: 556866-9963
Aktiebolaget ska bedriva El- och IT installationer och träd- fällning samt renovering av byggnader samt därmed förenlig verksamhet.
FORM Jonas N Wiklund AB
Org.nr: 556769-3659
Bolaget ska bedriva snickeri-, formgivnings- och heminredningsverksamhet, tillverkning och försäljning i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
G. Blombergs Måleri & Allservice AB
Org.nr: 556728-5050
Bolaget skall bedriva måleri, byggverksamhet och handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
JUMAC AB
Org.nr: 556415-7534
Bolaget skall utföra glas- och aluminiummontage, byggnadsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kjell Olssons Plattsättning AB
Org.nr: 556840-0666
Bolaget ska bedriva värme- och sanitetsarbeten.
Klattstølen EL AB
Org.nr: 556932-6712
Bolaget skall bedriva verksamhet inom elinstallation, service elektriker, övrigt hantverkararbete typ enklare byggnation, fastighetsskötsel, underhåll av fastigheter, konsult inom ovan områden samt förvaltning av värdepa ...
Laura Bygg och Design HB
Org.nr: 969770-5193
Bygg, försäljning av byggmaterial, byggkonsultationer, städtjänst, barnpassning och badrumsrenovering.
Lindgren Marine Parts AB
Org.nr: 556936-7096
Bolaget ska bedriva service och reparationer av båtar och båtmotorer. Import och försäljning av båtar, motorer och båttillbehör. Sjösättning, uppläggning och vinterförvaring av båtar och motorer. Handel med fritidsbåtar ...
Lydin Bygg AB
Org.nr: 556976-9762
Aktiebolaget ska bedriva byggnads och snickeriverksamhet.
Makami AB
Org.nr: 556710-3550
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, administration, marknadsföring och byggtjänster samt därmed förenliga verksamheter.
Nordlund Bygg Ingarö AB
Org.nr: 556637-4525
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, handel med värdepapper, förvaltning av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Optimal Bygg Värmdö AB
Org.nr: 556989-9304
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, handel med fastigheter, fastighetsskötsel, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
QA Bygg och Consulting AB
Org.nr: 556897-1831
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation samt byggnation av byggnader och tillbyggnader såväl privata som kommersiella fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även bedriva service ...
Segerström L&A KB
Org.nr: 916625-3782
Restaurant och cateringverksamhet, snickeri och där tillhörande verksamhet.