Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Hisings backa

BIGAB Bygg & bemanning i Göteborg AB
Org.nr: 556853-6592
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva bygg och anläggning, yttre och inre skötsel, bemanning, samt därtill förenlig verksamhet.
Björnbäcks Bygg & Service AB
Org.nr: 556915-7786
Aktiebolaget ska bedriva ombyggnad och reperationer i hyresfastigheter samt fastighetsskötsel.
Bleon Bygg AB
Org.nr: 556855-3811
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet samt äger och förvalta fastigheter.
BYGGANN AB
Org.nr: 556844-0241
Bolaget ska tillhandahålla trädgårdstjänster, främst gräsklippning samt därmed förenlig verksamhet. Snickerier och snickeriarbeten.
cro-pro services AB
Org.nr: 556987-1790
företaget skall bedriva bygg,rivning,sanering,plattsättning,städ, konsultverksamhet inom byggbranschen
Debet & Kredit Redovisning Chris Nilsson AB
Org.nr: 556624-0742
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå och ekonomisk rådgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.
GÖAF Byggservice AB
Org.nr: 559006-3292
Bolaget skall bedriva verksamhet inom området byggservice med bland annat montering, till och ombyggnation av enbostadshus samt annan förenlig verksamhet.
Göteborgs Entreprenad & Snickeri AB
Org.nr: 556838-4241
Bolaget ska bedriva byggnation och snickeriverksamhet, försäljning av byggmaterial, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Heidi Kivistö Service AB
Org.nr: 556943-2288
Föremålet för bolagets verksamhet är städ- och byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Högsbosnickerier Anders Bergman AB
Org.nr: 556426-2953
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet. Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel, städnings- och rengöringsarbete av andra fastigheter samt idka därmed förnelig verksamhet.
Industri service i Bergö AB
Org.nr: 556797-6815
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggnation, rivning, sanering, murning, putsning, städ och målning samt därmed förenlig verksamhet.
Jasko Bygg & Snickeri AB
Org.nr: 556854-1279
Bolaget skall bedriva bygg- och snickeriverksamhet och entreprenadverksamhet inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
JF Interiör AB
Org.nr: 556980-9253
Aktiebolaget ska ägna sig åt byggnation och renovering av främst privatbostäder.
JK Fastighetsrenovering i Göteborg AB
Org.nr: 556717-4288
Bolaget skall förvalta aktier i dotterföretag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Klas Åman AB
Org.nr: 556351-8363
Bolaget skall utföra juridiska uppdrag, databearbetning och foto- grafiska uppdrag samt lokalvård samt idka därmed förenlig verk- samhet.
Moberg Fog & Bygg AB
Org.nr: 556842-3163
Aktiebolaget ska bedriva: Byggverksamhet, ny till- och ombyggnader. Tillverkning och försäljning av marina tillbehör. Försäljning av material hänförligt till dessa verksamheter. Äga och förvalta fastigheter och värdepapp ...
Panelstugan Inredningssnickeri AB
Org.nr: 556899-0815
Bolaget skall bedriva snickeri och målning med egen tillveerkning av bänkskivor, trapprenovering och elementskydd samt däremd förenlig veksamhet.
Per Magnusson Consulting AB
Org.nr: 556812-7467
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation och montering av hus, bilreparationer, snickeriverksamhet, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fastig- heter och värdepapper samt ...
PRGO Bygg Måleri Plattsättning AB
Org.nr: 556929-7921
Bolaget ska bedriva bygg-, platt- och måleriverksamhet och kakelmontage samt därmed förenlig verksamhet.
Riparium Byggnads AB
Org.nr: 556813-6831
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.