Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Eskilstuna

1Snickare i Eskilstuna AB
Org.nr: 556845-5439
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och utföra arbete på järnväg samt därmed förenlig verksamhet.
AB Karlssons Åkeri Kopparberg
Org.nr: 556287-5863
Bolaget skall bedriva verksamhet inom åkeribranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget MW Designade Trägolv
Org.nr: 556951-1636
Golv och väggbeläggning, byggverksamhet.
Alens El och Bygg HB
Org.nr: 969765-1405
El- och larminstallationer, reparationer och med detta jämförbara arbeten. Verksamheten omfattar också medieverksamhet, IT, byggnadsarkitektur, projektering av byggnationer samt IT-verksamhet. Export och import av byggna ...
All - Snickerier i Eskilstuna AB
Org.nr: 556993-4580
Bolaget ska bedriva finsnickeri, byggnadsverksamhet, inredning och reparationer samt därmed förenlig verksamhet.
Allmontage i Mälardalen AB
Org.nr: 556935-8236
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med fönstermontage samt grov- och finsnickeri inom byggbranschen jämte därmed förenlig verksamhet. Glas montage och smide.
AMJ Bygg AB
Org.nr: 556810-2825
Aktiebolaget ska bedriva byggtjänster, festlokaler, städmaterial, restaurang, samt import export av byggmaskiner.
Anders Bygg & Montage Sverige AB
Org.nr: 556743-2314
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av diverse byggmaterial såsom kakel, stenar, trävaror, glaspartier, kompletta uterum och målarfärg, bedriva byggverksamhet inom ny- och ombyggnation, reparatio ...
AVAB Montage AB
Org.nr: 556565-7441
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva snickeribyggmontage och balkongmontage på industrihus och hyreshus ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva travsportverksamhet och därmed ...
B Lindbloms Bygg & Snickeri AB
Org.nr: 556881-3546
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Birger Gustafsson Städteknik AB
Org.nr: 556502-0897
Bolaget skall bedriva lokalvård, arrangera konserter, festarrangemang och events, samt äga, förvalta och förädla fastigheter samt bedriva handel med värdepapper, jämte därmed förenlig verksamhet.
Brandins Byggservice AB
Org.nr: 556899-5152
Aktiebolaget ska bedriva byggnadssnickeri, allmän byggservice samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Design Mälardalen AB
Org.nr: 556917-7396
Bolaget skall bedriva snickeriarbeten på fastigheter vid ny- till- och ombyggnationer samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg och Fastighet i Mälardalen AB
Org.nr: 556922-9106
Föremålet för bolagets verksamhet är badrumsrenoveringar, uppbyggnad av badrum med mindre snickeriarbeten, våtrumsisolering, kakling och klinkerläggning. I torrutrymmen såsom kök, hall och övriga lokaler och därmed fören ...
BYGG- & SNICKERISERVICE SILTANEN KB
Org.nr: 969744-5089
Byggnadsverksamhet
Byggmästarna Sörmland AB
Org.nr: 556901-3435
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
DeBoNiCaT HB
Org.nr: 969742-9307
Försäljning av hälsoprodukter. Ljuskonsult med ljus och ljustillbehör. Hantverkare.
Diviner Bygg AB
Org.nr: 556825-7132
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, konsultverksamhet inom transport samt därmed förenlig verksamhet.
E-tuna Montage & VVS AB
Org.nr: 556735-6224
Bolaget skall bedriva bygg-, snickeri och VVS verkamhet med där tillhörande materialförsäljning, uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva SPA verksamhet med behandlingar och försä ...
Eazywash i Norrköping AB
Org.nr: 556870-6674
Bolaget skall bedriva bilvård och äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.