Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Enköping

AME Bygg AB
Org.nr: 556640-7606
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, byggrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
AME Enköping AB
Org.nr: 556562-8590
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, byggrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
AP Sprängtjänst AB
Org.nr: 556684-3750
Bolaget skall utföra borr och sprängning, schaktning, markarbeten och byggnationer och därmed förenlig verksamhet.
Axelssons Bygg & Kakel AB
Org.nr: 556776-5929
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Bra Tak Grillby AB
Org.nr: 556885-0704
Bolaget ska bedriva renovering av tak, repationer och underhåll av byggnader, fastighetsskötsel, uthyrning av byggnadsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
BYC Bygg AB
Org.nr: 556919-2817
Byggnation och därmed förenlig verksamhet.
Byggfirma Conny Landström AB
Org.nr: 556791-5581
Bolaget skall bedriva bygg- och reparationsverksamhet av fastig- heter, fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Enköpings Byggproffs AB
Org.nr: 556967-9102
Bolaget ska bedriva byggverksamhet.
F.Brolin Bygg AB
Org.nr: 556892-0895
Företaget ska bedriva nybyggnation och renovering av hus, lägenheter. Utföra kakel, murning, grund, snickeri och träarbeten.
Falk Snickeritjänst AB
Org.nr: 556884-2735
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av möbler och inredningar i privat och offentlig miljö, samt försäljning av möbeltorrt virke i olika träslag samt därmed förenlig verksamhet.
Fredrik Karlsson Alltjänst AB
Org.nr: 556527-6531
Bolaget skall bedriva allservice inom snickeri-, byggnads- och jordbruksverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Fönster & Takmästarna i Mälardalen AB
Org.nr: 556920-9892
Bolaget ska bedriva försäljning av byggvaror och utföra monteringsarbeten i anslutning härtill samt bedriva kapitalförvaltning, (dock ej sådan verksamhet som anges i lagen om bankrörelse eller lagen om finansieringsverks ...
Grundfast i Enköping AB
Org.nr: 556842-6299
Bolaget ska utföra byggtjänster och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Hantverkarna Bygg 0171 AB
Org.nr: 556906-1665
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hellbergs Måleri AB
Org.nr: 556929-6162
Aktiebolaget ska bedriva måleri- och snickeritjänster och därmed förenlig verksamhet.
Hemlunda Bygg AB
Org.nr: 556901-9754
Aktiebolaget ska bedriva byggnationer och byggentreprenader samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Håbo Trä AB
Org.nr: 556556-2971
Bolaget skall bedriva handel med trävaror, byggnadsmaterial, trädgårds- och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
J Ahlqvist Betong AB
Org.nr: 556820-0652
Aktiebolagets verksamhet ska innefatta konsultverksamhet, försäljning, utbildning och entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jir Bygg & Stål AB
Org.nr: 556786-5059
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet.
JM Portservice HB
Org.nr: 969765-1124
Service och montering av portar samt enklare smidesarbeten.