Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Åkersberga

08 Fastighetstjänst AB
Org.nr: 556509-7192
Föremålet för bolagets verksamhet är ny-, om- och tillbyggnad, snickeriverksamhet samt handel md byggvaror. Båtuthyrning, rörmokeri, fastighetsskötsel, köp och försäljning av båtar och därmed förenlig verksamhet.
2xKarlsson Snick & Måleri HB
Org.nr: 969675-9563
Snickeri och måleri.
Agapama AB
Org.nr: 556882-3230
Bolaget skall vara verksamht inom byggverksamhet, renovering av hus omfattande snickeri, måleri och köksrenovering, städservice och handel med byggmaterial.
Anegra AB
Org.nr: 556987-7813
Husnäratjänster, byggverksamhet, bokföringstjänster.
Aristol Konsult AB
Org.nr: 559033-3166
Aktiebolaget ska bedriva el, bygg och städverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva projektledning inom bygg, förmedling och utförande av hantverkstjänster samt städtjänster, export och import av by ...
Armada Centrumfastigheter AB
Org.nr: 556936-9597
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun bygga, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter, samt att driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till ...
Asoom AB
Org.nr: 559022-0579
Asoom ska bedriva handel med, kontorsmaskiner, kontorsmaterial, tryck och profilmaterial, samt uthyrning av resurser inom montering och hantverksnäringen.
AUXEL AB
Org.nr: 556952-5578
Aktiebolagets verksamhet är att projektera, installera och reparera elektriska anläggningar, samt byggverksamhet, städ- och flyttverksamhet, export och import och försäljning inom Sverige av bygg- och elprodukter (belysn ...
B Karlsson Måleri AB
Org.nr: 559001-0939
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva måleriarbeten, ny-, till- och ombyggnationer, plattsättning samt diverse trädgårds- och fastighetsservice och diverse underhållsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Boxer Bygg HB
Org.nr: 916500-5126
Antenninstallationer samt svagströms-, el-, vvs- och byggnadsarbeten.
BUBU TIME AB
Org.nr: 556923-8040
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet såsom renovering, plattsättning, badrumsrenovering, snickeri och målningsarbete, byggstädning, försäljning samt import och export av byggmaterial och verktyg, samt därmed förenlig ...
BYGG TUPPEN HB
Org.nr: 969774-5348
Byggnation, renovering, ombyggnad och tillbyggnad, fastighetsservice.
C & E DEGARDHS TRÄFÖRÄDLINGS HB
Org.nr: 916405-6799
TRÄFÖRÄDLINGSVERKSAMHET
Cemantech AB
Org.nr: 559014-3409
Cemantech avser att bedriva handel, marknadsföra säkerhetsdörrar inklusive kringprodukter som postboxar och tidningshållare, samt erbjuda kunderna en helhet gällande montage, trapphusmålning och service i anslutning till ...
Certigo Consulting AB
Org.nr: 556986-1841
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, informations- säkerhet, kontinuitetsplanering, verksamhetsstyrning, internkontroll och projektledning, bedriva utbildnings- och kursverksamhet inom båtliv, segling och navig ...
CustomBygg AB
Org.nr: 556998-0922
Bolaget ska bedriva nybyggnationer, renoveringsarbeten, mark- arbeten, snickeriarbeten, handel med byggmaterial, uthyrning av byggverktyg, grävmaskiner och byggnadsställningar, konsultationer och totalentreprenader inom ...
Design your Garden i Åkersberga AB
Org.nr: 556895-4282
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva entreprenader inom bygg- och markanläggningar. Handel med fast egendom och värdepapper samt härmed förenliga verksamheter.
DNA Bygg AB
Org.nr: 556775-5144
Entreprenad på allt inom byggsektorn
EK & LIND BYGG AB
Org.nr: 556967-5555
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggbranschen samt tillverkning av möbler och inredning.
Fecondo AB
Org.nr: 556217-5900
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg- och markentreprenad. Köp och försäljning av byggvaror och VVS-artiklar, Utföra transporter. Köp och försäljning av fast egendom ävensom tomtexploatering. Bolaget skall även utfö ...