Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Varberg

Reklamporten AB
Org.nr: 556927-4441
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning av skyltar, banderoller och dekaler, utförande av diverse reklamarbeten, samt därmed förenlig verksamhet.
Skylton AB
Org.nr: 556771-2954
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka, gravera och renovera skyltar samt utföra diverse metallvarutillverkning i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
Varbergs Skyltgravyr AB
Org.nr: 556634-3231
Bolaget skall tillverka, gravera och renovera skyltar samt utföra diverse metallvarutillverkning i anslutning härtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.