Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skylton AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka, gravera och renovera skyltar samt utföra diverse metallvarutillverkning i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Skyltar
Org.nr: 556771-2954
Företagsform: Aktiebolag