Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Bankeryd

Aktiebolaget Flakindustri
Org.nr: 556083-7972
Bolaget skall idka tillverkning och försäljning av karosserier och byggnadssnickerier samt reparationer härav ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillverka och applicera folietexter på karosserier och ...
Husdkr AB
Org.nr: 556955-4206
Bolaget skall bedirva tillverkning och försäljning av skyltar och dekorer samt därmed förenlig verksamhet.
L C Skyltar AB
Org.nr: 556580-8432
Bolaget skall bedriva tillverkning och service av skyltar samt därmed förenlig verksamhet.