Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Flakindustri

"Bolaget skall idka tillverkning och försäljning av karosserier och byggnadssnickerier samt reparationer härav ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillverka och applicera folietexter på karosserier och skyltar."
Finns i branscher på Wedoo: Skyltar
Org.nr: 556083-7972
Företagsform: Aktiebolag