Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Restauranger i Sälen

Alien Mat AB
Org.nr: 556456-2972
Bolaget skall bedriva restaurang och hotellverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aydin i Sälen AB
Org.nr: 556903-8762
Föremålet för bolagets verksamhet är restaurangverksamhet, catering, kiosk och därmed förenlig verksamhet.
Cafe Sjuan Mat & Pensionat KB
Org.nr: 969771-2256
Pensionat med café, restaurang, catering, event och försäljning av lokalproducerat livsmedel samt presenter (fat, porslin, glas).
Castum Fastigheter AB
Org.nr: 556714-6377
Bolaget ska bedriva förvärv, försäljning, renovering och uthyrning av fastigheter samt restaurangverksamhet.
Eriksson Mat & Dryck i Sälen AB
Org.nr: 556720-2444
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Fjällis Restauranger i Sälen AB
Org.nr: 556261-0682
Bolaget skall bedriva restaurang- och hotellverksamhet samt konsultationer inom hotell- och restaurangbranschen turistverksamhet, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Fågelboet HB
Org.nr: 916941-9703
Restaurant- och konferensverksamhet.
För alla sinnens skull AB
Org.nr: 556714-2319
Bolaget ska bedriva konditori, bageri, restaurang, handel med livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Hemfjällsstugan AB
Org.nr: 556594-6547
Bolaget skall bedriva café och restaurangverksamhet, festvåning, äga och förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
HM Mat & Dryck i Sälen AB
Org.nr: 556762-6121
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, catering samt annan därmed förenlig verksamhet.
Holmquist Restaurang AB
Org.nr: 556759-2174
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, förvaltning av fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Kläppen Restauranger AB
Org.nr: 556977-5280
Bolaget ska arbeta med restaurangsdrift och därmed förenlig verksamhet.
Lammet & Grisen i Sälen AB
Org.nr: 556414-2809
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet,hotell, pensionat och campingverksamhet, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, handel med konst och antikviteter samt därmed förenlig ver ...
Lindvallen Restauranger AB
Org.nr: 556247-4311
Bolaget skall bedriva hotell-, bageri-, konditori- och restaurangrörelse, idka försäljning av restaurangförpackningar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Marrakchi Restaurang AB
Org.nr: 556790-1607
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
Nobody's business AB
Org.nr: 556686-2198
Bolaget skall bedriva byggnationer, restaurang- och cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Restaurang & Catering i Sälen AB
Org.nr: 559023-7573
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Septor AB
Org.nr: 556395-9039
Bolaget skall bedriva service och underhållstjänster för fritidsboende, hotell- och restaurangverksamhet, serviceuppdrag för hotell- och restauranger samt idka därmed förenlig verksamhet.
Servicecentrum i Sälen AB
Org.nr: 556930-4636
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av snabbmat, livsmedel, skogs- och trädgårdsmaskiner samt uthyrning av lokaler.
Sonebolaget i Sälen AB
Org.nr: 556515-1403
Bolaget skall bedriva bageri, konditori och caféverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.