Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Restauranger i Märsta

Yusuf Tekin AB
Org.nr: 556794-9630
Aktiebolaget ska bedriva restaurangverksamhet genom direkt ägande eller via dotterföretag jämte därmed förenlig verksamhet.