Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Restauranger i Falun

Stora Lunån AB
Org.nr: 556957-5789
Aktiebolaget ska bedriva café, djurhållning och mejeri samt därmed förenlig verksamhet.
TAIRYO AB
Org.nr: 556983-2172
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, import och export av varor såsom köks- och trädgårdsmaskiner, inredning och konsultverksamhet inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
TEOW AND ONG AB
Org.nr: 556349-4839
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Uppstartarna i Dalarna EF
Org.nr: 769630-6997
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - bedriva utveckling av nya affärsidéer, övertagande och förvärv av befintliga affärsverksamheter så som marknadsföring, konsultering , ...
ViniChef AB
Org.nr: 556518-9742
Bolaget skall idka handel i Sverige och utomlands med i huvudsak smaksättare och andra produkter för konsumentmarknaden, hotell, restauranger och catering samt import och exportverksamhet i anslutning härtill. Bolaget sk ...
Vinstolen AB AB
Org.nr: 556779-3426
Bolaget skall bedriva försäljning av vin till restauranger, försäljning av tyger till möbler och gardiner samt konsultverksamhet inom design till restauranger och butiker.
WoW Restaurang och Konsult AB
Org.nr: 556576-8792
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, samt i anslutning härtill konsultverksamhet, managementverksamhet, uthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
WoW Restauranger AB
Org.nr: 556584-6770
Bolaget skall bedriva pub och restaurangverksamhet, handel med värdepapper och derivat samt därmed förenlig verksamhet.
Zhuning AB
Org.nr: 556841-4469
Bolaget skall bedriva restaurang och catering främst inom sushi och därmed förenlig verksamhet.
Zhuning i Falun AB
Org.nr: 556907-6119
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, import och export av varor såsom köks- och trädgårdsmaskiner, inredning och textilier samt därmed förenlig verksamhet.
ZIMONJIC & MURTIC HB
Org.nr: 969773-6487
Pizzeria, försäljning av pizza, kebab och sallad.
ZIRTO HB
Org.nr: 969775-2898
Restaurang och pizzeria
Östlins Bageri AB
Org.nr: 556866-9948
Bageri och caféverksamhet med enklare kalla luncher.