Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reservdelar i Vimmerby

Alfru Automeken AB
Org.nr: 556811-0067
Bolaget ska bedriva handel med fordon, reservdelar och reparationer och service av fordon. Förvalta fast egendom, driva handel med värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bengt Holmström BilAB.
Org.nr: 556166-3443
Bolaget skall idka handel med bilar samt verkstadsrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bilteknik i Vimmerby AB
Org.nr: 556422-9770
Bolaget skall bedriva bilverkstad, bilplåtslageri, försäljning av bilar och bildelar samt idka därmed förenlig verksamhet.
BL Maskin AB
Org.nr: 556849-9080
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service av och handel med maskiner och reservdelar inom jord-, skogs-, lantbruk och industri samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bloms MX AB
Org.nr: 556944-3517
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel och service av motorcyklar, mopeder och skotrar inklusive reservdelar och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Fagerströms Maskin Service AB
Org.nr: 556445-9591
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service av och handel med maskiner och reservdelar inom jord-, skogs-, lantbruk och industri och därmed förenlig verksamhet.
JF Autodelar AB
Org.nr: 556778-5471
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av bilreservdelar och tillbehör, försäljning och service av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Karl-Inge Nilssons Bilhall AB
Org.nr: 556116-7239
Bolaget skall bedriva handel med nya och begagnade bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Kjell-Tommys Maskin AB
Org.nr: 556845-3780
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service av och handel med maskiner och reservdelar inom jord-, skogs- lantbruk och industri samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
KP Traktor AB
Org.nr: 556849-4495
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service av och handel med maskiner och reservdelar inom jord-, skogs-, lantbruk och industri samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nils Henningsson Parts AB
Org.nr: 556561-6967
Bolaget skall bedriva renovering av och handel med reservdelar för lastbilar och bussar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Prolant AB
Org.nr: 556521-6586
Bolaget skall bedriva handel med reservdelar för motorfordon samt äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rautamo Wheel Fashion AB
Org.nr: 556701-1084
Bolaget ska bedriva grossistverksamhet inom biltillbehörsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
RI Gruppen AB
Org.nr: 556797-7599
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av verktygsmaskiner, elkomponenter, VVS-material samt därmed förenlig verksamhet.
Skobes Bil Öst AB
Org.nr: 556536-2232
Aktiebolaget skall bedriva handels- och verkstadsrörelse med bilar och reservdelar, biluthyrning, drivmedelsförsäljning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Verktygsstallet AB
Org.nr: 556799-5682
Bolaget ska bedriva handel med bygg- VVS- och elvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Vimmerby Truck o Maskinteknik AB
Org.nr: 556349-3922
Bolaget skall bedriva service och reparation av truckar och fordon samt handel med reservdelar till truckar och fordon och därmed förenlig verksamhet.