Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Alfru Automeken AB

"Bolaget ska bedriva handel med fordon, reservdelar och reparationer och service av fordon. Förvalta fast egendom, driva handel med värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilverkstad - Reservdelar
Org.nr: 556811-0067
Företagsform: Aktiebolag