Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reservdelar i Tyresö

Aktiebolaget Belwacprodukter
Org.nr: 556220-1128
Bolaget skall driva import av biltillbehör samt hem- och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Akzo Nobel Car Refinishes AB
Org.nr: 556416-0975
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med färger och kemikalier samt därmed förenlig verksamhet.
Autoform H & J Wass AB
Org.nr: 556264-0945
Bolaget skall bedriva bilverkstad med reparationer och plåtarbeten samt handel med och uthyrning av bilar, därtill försäljning av reservdelar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bildelar i Tyresö AB
Org.nr: 556232-6719
Bolaget skall driva handel, uthyrning och konsultverksamhet inom fordons- och fritidssektorn, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska när detta är förenligt med verksamheten även köpa och sälja fastigheter.
Bileliten i Tyresö AB
Org.nr: 556783-6241
Företaget kommer att bedriva en bilverkstad' däckverkstad där all sort av bilreparation kommer att förekomma. Ska också ha däckhotell (förvaring av däck). Försäljning av biltillbehör, verktyg, däck, fälgar och reservdela ...
Camso Sweden AB
Org.nr: 556345-7398
Bolaget skall bedriva handel med däck, industridäck och gummilarvfötter, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Cronox Bygg och Design AB
Org.nr: 559011-0804
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, fastighetstjänster, fotografering, homestyling, bygga och renovera motorcyklar.
Däck i Trollbäcken AB
Org.nr: 556858-8965
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med däck i detaljist- och grossistled, äga och förvalta lös egendom, förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Egevall Sweden AB
Org.nr: 556867-7131
Aktiebolaget ska bedriva åkeriverksamhet, transporter, vägtransporter, special och tungtransporter av gods. Entreprenad och anläggningsarbeten inom mark, väg, bygg och utomhusanläggning. parti och provisionshandel med re ...
EuroRent Förvaltning AB
Org.nr: 556269-6012
Bolaget skall bedriva uthyrning och handel med bilar och andra transportmedel, bedriva serviceverksamhet för dessa bilar, lämna råd och biträde i samband med nu nämnda verksamhet, bedriva handel med värdepapper, äga och ...
Farber Nordkompaniet HB
Org.nr: 969670-4676
Artistagentur, försäljning av reservdelar till hushållsapparater och bilar (export), hendel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Byggverksamhet, uthyrning av personal. Handels med byggmaterial, bygg ...
FRIDAS EHANDEL AB
Org.nr: 559004-2692
Aktiebolaget skall köpa och sälja, såväl grossist- och detalj -handelsled, samt importera och exportera, leksaker, elektronik, möbler, reservdelar och tillbehör därtill samt installera, reparera och underhålla sådana pro ...
Garage 57 Service AB
Org.nr: 556354-7263
Aktiebolaget ska bedriva service och reparation av fordon, köp, import, samt försäljning av reservdelar, fordon och konfektionsvaror, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed stående verksamhet.
Gram Sverige AB
Org.nr: 556042-2528
Bolaget har till ändamål att driva handel- och agenturrörelse samt entreprenadverksamhet med kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och produkter hänförliga till sådan teknik för dels industri dels servicenäring och komm ...
High Level Of Sweden AB
Org.nr: 556836-3062
Bolaget ska bedriva motorrelaterad eventverksamhet, filmproduktion, brodyr, person & företagssäkerhet samt därmed jämförlig verksamhet.
Larsson Motorsport AB
Org.nr: 556895-2377
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning, uthyrning av anläggningsmaskiner, utföra tjänster inom bygg och anläggning, import och försäljning av industrivaror, ...
Leiv Gislefoss Machinery International AB
Org.nr: 556281-2288
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom organisation och marknadsföring, export och import av nya och begagnade maskiner och reservdelar till pappers- och cellulosaindustrin.
Lennart Rönn Bil AB
Org.nr: 556118-1040
Bolaget skall idka handel med bilar samt bedriva bilverkstadsrörelse ävensom därmed förenlig verksamhet.
LTG Display AB
Org.nr: 556495-0029
Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva fastighetsförvaltning, bedriva utveckling, handel och service med elkomponenter för industriellt bruk samt med reklamprodukter och systemlösningar f ...
LTG Keifor AB
Org.nr: 556371-3006
Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva fastighetsförvaltning, bedriva utveckling, handel och service med elkomponenter för industriellt bruk och med reklamprodukter, bedriva biluthyrning, ...