Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reservdelar i Strängnäs

Anl Maskin AB
Org.nr: 556593-1366
Bolaget ska bedriva entreprenadarbeten och konsultverksamhet, uthyrning av lokaler, arbetskraft och maskiner inom mark- anläggningsbranschen. Bolaget ska även bedriva verkstads-, reparationsarbeten och försäljning av res ...
Bergh & Andersson Konsult AB
Org.nr: 556837-0968
Bolaget ska bedriva transportverksamhet, försäljning av tjänster inom transportverksamhet, förmedling och försäljning av lastbilar samt tillbehör och reservdelar samt därmed förenlig verksamhet.
Bilcenter i Strängnäs AB
Org.nr: 556755-5593
Bolaget ska bedriva finansverksamhet utan att driva sådan rörelse som avses i lagen (1987:617) om bankrörelse, lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, lagen (1988:606) om finansbolag eller försäk- ringsrörelse, äga och förv ...
Bröderna Ardbäcks AB
Org.nr: 556669-2058
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Crestwood AB
Org.nr: 556812-8374
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och inköp av tryckpressar, reservdelar, service, utbildning och konsultationer avseende drift av tryckpressar. Inköp och försäljning av utomhusmöbler och liknande artiklar. Handel med ...
El & Driftteknik i Strängnäs AB
Org.nr: 556516-6138
Bolaget skall bedriva omlindning och reparationer av elektriska motorer och maskier, installation och service av kylanläggningar, elinstallationer, ventilationsservice, uthyrning av maskiner såsom markvibratorer och läns ...
Flens Bil och JärnAB
Org.nr: 556533-5659
Bolaget skall driva handel med järnhandelsvaror, byggmaterial, bilar och bildelar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Greenpart AB
Org.nr: 556791-9286
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import, köp och försäljning av bilar, bildelar och biltillbehör, bedriva handel med aktier och värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhe ...
Hagbergh & Lundin AB
Org.nr: 556635-6746
Bolaget skall utföra reparationer av motorfordon och sälja reservdelar samt äga och förvalta såväl fast som lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
HBet Oilvia Event & Kuriosa
Org.nr: 969762-3644
Företaget ska bedriva verksamhet inom eventbranschen med försäljning av tjänster såsom discjockey, musikspelning, samt uthyrning och transport av utrustning för musikuppspelning. Verksamheten omfattar även tjänster inom ...
Härads Bil & Verkstad AB
Org.nr: 556888-6641
Bolaget skall bedriva bilverkstad, försäljning av reservdelar samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva verksamhet inom bygg och anläggning, innefattande personal och maskiner.
J L M Motor AB
Org.nr: 556972-5228
Aktiebolaget ska bedriva handel med bilar, båtar, motorfordon och reservdelar, även bedriva import och export av fordon och båtar samt bedriva fastighetsförvaltning och i övrigt bedriva därmed liknande verksamhet.
K.W. Bruun Logistik AB
Org.nr: 556754-8721
Bolaget ska bedriva import och distribution av automobil- reservdelar samt därmed förenlig verksamhet.
Kjell Hedins Bilservice AB
Org.nr: 556216-3021
Bolaget skall bedriva bilverkstad, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lövlunds Stall & Motor HB
Org.nr: 969758-4820
Företaget ska bedriva uthyrning av stallplatser i stall, uppfödning av hästar, utbildning inom häst och husdjur, försäljning av foder, strö och tillbehör till hästar samt husdjur, pensionatverksamhet för husdjur, hästver ...
M.C.B.I Fastigheter AB
Org.nr: 556576-8198
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av bilar, motorcyklar och reservdelar till dessa, uthyrning av lokaler, upprättande av arkitektritningar och illustrationer, byggnadsprojektering sa ...
Mekonomen Grossist AB
Org.nr: 556062-4875
Bolaget skall bedriva försäljning med bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.
Milmac Sweden AB
Org.nr: 556272-2214
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt värdepapper, bedriva handel med fordon och reservdelar till fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Niburg & Seger Enterprise AB
Org.nr: 556641-7001
Föremålet för bolagets verksamhet är att försälja bilvårdsprodukter, däck samt rekonditionera bilar, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
PrimeMek AB
Org.nr: 556085-8119
Bolaget skall bedriva uppstart, montering, service, underhåll och reparationer av verkstadsmaskiner och kringutrustning och försäljning av reservdelar och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.