Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reservdelar i Solna

Almåsabergets Skid & Äventyrsanläggning AB
Org.nr: 556584-7141
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, liftanläggning, utskänkning i samband med mässor och marknader, konferens- och kursverksamhet, försäljning av sportartiklar, reservdelar och flygutrustningar, repar ...
Bavaria Stockholm Bil AB
Org.nr: 556782-9287
Bolaget ska bedriva grossist-, återförsäljar-, reparations- och serviceverksamhet av bilar och motorcyklar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Best Friend Garanti Handelsbolag
Org.nr: 969707-1067
Reservdelar till bilar.
Bilia Holding AB
Org.nr: 556054-6573
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag * bedriva handel och distribution avseende transportmedel sälja reservdelar, tillbehör (inklusive drivmedel) samt bedriva service- och verks ...
Bilia Personbilar AB
Org.nr: 556063-1086
-Bolagets verksamhet skall direkt eller genom dotterbolag bedriva handel och distribution avseende transportmedel -Sälja till produkterna hörande reservdelar,tillbehör, tilläggtjänster och drivmedel, bedriva tillhörande ...
BoPe AB
Org.nr: 556876-5845
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastigheter, industri samt tillverkning av konstruktioner av metall- och trä samt handel och förvaltning av fastigheter, handel med aktier, obligationer och andra värdepapp ...
Car Audio Center i Sverige AB
Org.nr: 556527-9055
Bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel inom larm, säkerhetsutrusning, telefoner, bilstereo samt installation av nämnda utrustning, handel med fordon, uthyrning av fordon, catering samt anordnande av events, hand ...
Cemdem AB
Org.nr: 556790-2092
Bolaget ska bedriva taxi och bud verksamhet, bilverkstad, bensin stationer, handel med bilar, import och export av bilar och bil reservdelar, personaluthyrning inom transport samt förenlig verksamhet.
Coolboom Technology AB
Org.nr: 559013-8482
IT-konsulttjänster samt handel med bildelar.
D-Lager i Täby HB
Org.nr: 969661-1210
Bolaget skall driva import, export, agenturverksamhet och försäljning av reservdelar, nya och begagnade maskiner inom fordon, fartyg, gruv, jordbruk och industriändamål, även idka därmed förenlig verksamhet.
Databutiken i Solna AB
Org.nr: 556342-8761
Bolagets verksamhet är försäljning, import och export av datorer, datortillbehör, övriga kontorsmaskiner, fordon, maskiner för lantbruk och industri, köp och försäljning av fast egendom, uthyrning av fast egendom och lok ...
Dometic International AB
Org.nr: 556598-2666
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag utveckla, producera, marknadsföra och sälja produkter och tillbehör för, bland annat, hotell-, fritids-, fordons-, båt-, samt den medicintekniska industrin, att tillhandahålla ...
E & D MC - Verkstaden AB
Org.nr: 556532-0818
Bolagets verksamhet består i att köpa och sälja bilar, båtar och motorcycklar samt reservdelar och tillbehör. Samt bedriva verkstads- och reparationsarbeten å dito samt därmed förenlig verksamhet.
El Qallal HB
Org.nr: 969756-8542
Turism samt handel med bil reservdelar och även köp och försäljning av fastigher.
EMX Racing AB
Org.nr: 556674-8157
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med mc-produkter samt därmed förenlig verksamhet.
G & J Off-Road HB
Org.nr: 969695-2556
Biltillbehör och därmed förenlig verksamhet.
Gamesa Wind Sweden AB
Org.nr: 556814-4199
Bolaget skall bedriva tjänster relaterade till vindkraftverk såsom anläggning av vindkraftverk, skötsel och underhåll, transport av vindturbiner och tillhandahålla reservdelar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hole Shot HB
Org.nr: 969666-7733
Handel med motorcyklar och reservdelar till motorcyklar med hemleverans i Stor Stockholm.
Håkab Huvudsta Åkeri AB
Org.nr: 556304-5474
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra transporter, bedriva handel med begagnade bilar och båtar, bedriva handel med reservdelar till bilar och båtar, bedriva uthyrning av bilar och båtar, bedriva förmedl ...
ILV Industri AB
Org.nr: 556520-4681
Bolaget skall bedriva handel och service av elektronik, företrädesvis avseende bilar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.