Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Researrangörer i Täby

A&M Gadré AB
Org.nr: 556823-7423
Bolaget ska bedriva medicinsk verksamhet inom offentlig öppenvård, slutenvård och privat vård, läkarkonsultverksamhet, förmedling av fastigheter utomlands samt hyresförmedling av fastigheter utomlands och därmed förenlig ...
Andersson Business Jet AB
Org.nr: 556706-7433
Aktiebolaget ska bedriva handel och konsultationer inom sjö-, land-, och flygrelaterade reseverksamheter samt därmed förenlig verksamhet
Boka Chalet AB
Org.nr: 556898-6680
Företaget ska bedriva verksamhet som omfattar förmedling av resor och därmed förenliga tjänster.
Bonafide Nordic Enterprises KB
Org.nr: 969696-7026
Import - Export och försäljning av livsmedel, kapitalvaror och konsumtionsvaror, översättning och tolkning. Reserelaterade tjänster, marknadsföringskonsult, internationell och inhemsk marknadsrepresentationer. Generalage ...
EA Adventure Sweden AB
Org.nr: 556774-4742
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av resor till Afrika, föreläsningar om Afrika och om resor i Afrika och annan därtill förenlig verksamhet.
English Summer School AB
Org.nr: 556823-4271
Bolaget ska bedriva sommarskoleverksamhet på engelska, inom och utom Sverige, samt därmed anknytande verksamhet såsom språkresor.
Fredrik Antblad Golf AB
Org.nr: 556850-8005
Golf Pro, Utföra golflektioner, företagsgolf samt golfresor. Uthyrnign av golfprodukter samt försäljning
Golden Touch AB
Org.nr: 556657-5584
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet inom resebranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Häst & Sport Resor Sverige AB
Org.nr: 556479-2983
Bolaget skall marknadsföra och förmedla resor, bedriva handel med hästar, jord- och skogsbruksprodukter, äga, arrendera och förvalta skog och annan fast egendom, äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom samt be ...
INTENTIA AB
Org.nr: 556767-5359
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende fast och lös egendom samt förvaltning av sådan egendom jämte därmed förenlig verksamet.
Mellan Bridge AB
Org.nr: 556889-8398
Aktiebolaget ska bedriva resebyråverksamhet med därmed förenlig verksamhet. Import och export av textilier, möbler, inredningsprodukter.
MH Konferens AB
Org.nr: 556914-3919
Konferensbokning. MH Konferens hjälper företag med deras konferens och eventbokning.
Michael Edberg Konsult AB
Org.nr: 556814-7986
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom bygg- och entreprenadbranschen, huvudsakligen inom mark och anläggning och därmed förenlig verksamhet.
Molntjänster KB
Org.nr: 916507-4460
My Destination Sweden AB
Org.nr: 556726-2059
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom möten och event jämte därmed förenlig verksamhet.
Nordic Latin Travel AB
Org.nr: 556787-6114
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara arrangemang av resor till Latinarmerika samt därmed förenlig verksamhet. Konsulting inom IT samt därmed förenlig verksamhet.
Pocketresor AB
Org.nr: 556555-6221
Bolaget skall arrangera, saluföra och förmedla resor och med resor förknippade tjänster och produkter.
Refiboimex AB
Org.nr: 556921-2664
Bolaget skall bedriva taxi-, åkeri- och resebyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Rådhuset i Täby HB
Org.nr: 969712-0328
Rådgivning och management consulting inom resebranschen som utomstående konsult'rådgivare vid försäljning och marknadsföring och 'eller upphandlingar inom resebranschen. Telemarketing samt träning av hästar.
Tajad Consulting AB
Org.nr: 556976-2841
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet, resekonsultverksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.