Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Renovering i Växjö

Anders Kajander Bygg AB
Org.nr: 556861-3136
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, nybyggnad, ombyggnad, renovering och därmed förenlig verksamhet.
Ask Måleri och Renovering AB
Org.nr: 556943-1223
Aktiebolaget ska bedriva måleri, golv och fastighetsunderhåll och därmed förenlig verksamhet.
Biljardkonsult i Södra Sverige KB
Org.nr: 916419-4285
Försäljning av biljardutrustning och biljardbord samt renovering, uthyrning av förströelsespel.
Björkvikens Bygg AB
Org.nr: 556721-9216
Bolaget ska bedriva verksamhet inom Sverige och i utlandet men att anskaffa och försälja 'byggnader,fastigheter och tomter. Produktion av byggdelar såsom innerväggar och ytterväggar. Exploatering av markområden och uppfö ...
ELSAN Trading AB
Org.nr: 556225-5116
Bolaget skall driva fastighetsförvaltning, handel med utrustning för 'renoveringsanering av 'brandkemikalieskadad'elektronikfinmekanik, starkströms- och laboratorieutrustning och systemanpassning av densamma samt därmed ...
FEMAB, Företagsekonomen AB
Org.nr: 556366-8242
Föremålet för bolagets verksamhet är internationell förmedling av företag och fastigheter. Ekonomisk och juridisk konsultation samt tolkning inom industri, handel och bygg. Renovering av och handel med fordon och fastigh ...
Gillbergs Bygg AB
Org.nr: 559032-1617
Föremålet för bolagets verksamhet snickeri, byggnation, renovering och tillbyggnad och därmed förenlig verksamhet.
Hemnovia AB
Org.nr: 556911-8465
Bolaget skall bedriva familjehemsvård och förmedling av familjehem och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva köp, utveckling, förvaltning samt försäljning av fastigheter samt även fastighetsskötsel och ser ...
HusBygg & Fastighet i Sverige AB
Org.nr: 556942-3923
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva verksamhet inom bygg och renovering, lokalvård även handel med fastigheter även hårborttagning samt därmed förenlig verksamhet.
JLB Bygg AB
Org.nr: 556803-0182
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet såsom renovering, nybyggnation, byggservice och därmed förenlig verksamhet.
JOlesen Fastighetsservice AB
Org.nr: 559003-7015
Bolaget skall bedriva fastighetsservice för både in och utsida av fastigheten så som lokalvård, renovering, fastighetsskötsel. Handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verks ...
JonCon Byggservice AB
Org.nr: 556649-0925
Bolaget skall bedriva nybyggnation och renovering, samt därmed förenlig verksamhet.
Kittsgarage AB
Org.nr: 556924-1556
Aktiebolaget ska bedriva renovering av motorer samt uthyrning av arbetskraft inom bilverkstad.
Lindahl & Kjellman Entreprenad AB
Org.nr: 556962-3704
Bolaget skall bedriva uthyrning av bygg och entreprenad maskiner. Jourverksamhet åt fastighetsbolag samt renovering, om och tillbyggnad av fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Långa Farbrorn Specialsnickeri AB
Org.nr: 556842-8550
Bolaget ska bedriva tillverkning och renovering av snickeri- produkter såsom möbler, inredningar, fönster, dörrar samt produkter förenliga med trävaruförädling. Bolaget ska även bedriva montering, utveckling av egendesig ...
Löske AB
Org.nr: 556806-5287
Bolaget ska bedriva fastighetsservice och renovering, samt därmed förenlig verksamhet.
Mårslycke Gård AB
Org.nr: 556558-5717
Bolaget skall bedriva hingsthållning, uppfödning och handel med djur, handel med aktier och värdepapper, utbildning inom hästsport, bedriva veterinärverksamhet, handel och renovering av möbler, utbildning inom design och ...
NordWest All Ren HB
Org.nr: 969688-7042
Renovering av husfasader, fastigheter in och utvändigt. Vissa gräv och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Pallenkvist Allservice AB
Org.nr: 556941-1613
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva renovering, ombyggnationer, städning och fastighetsskötsel samt annan därmed förenlig verksamhet.
Pyrell Bygg AB
Org.nr: 556989-6433
Bolaget ska utföra nybyggnation och renovering av fastigheter samt bedriva uthyrning av entreprenadutrustning