Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Renovering i Västerås

AT Compani KB
Org.nr: 969692-6626
Företagatet ska främst bedriva verksamhet inom: Restaurang, krog, konferens och catering samt kulturevenemang. Bemanningsverksamhet, uthyrning av kvalificerad yrkespersonal Rot- och rutavdragstjänster, bygg, renovering o ...
Badelunda Bygg AB
Org.nr: 556789-9595
Föremålet för bolagets verksamhet är om-, ny- och tillbyggnationer samt renovering av byggnader. Markanläggning inom villa och trädgård. Personaluthyrning företrädesvis inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Bladverk HB
Org.nr: 969696-2894
Snickeri och byggnationer, design och tillverkning samt försäljning av möbler, inredningsdetaljer för inom och utomhusbruk. Renovering av gamla möbler och saker samt försäljning av dessa.
Bygg & Golv i Västerås AB
Org.nr: 556840-7836
Bolaget skall bedriva byggnation och renovering, samt därmed förenlig verksamhet.
BYGG & VÅTRUMSPROFFSEN i Västerås AB
Org.nr: 556877-7501
Bolaget ska bedriva alla förekommande arbeten inom plattsättning och snickeri (renovering, tillbyggnader, ombyggnader) samt därmed förenlig verksamhet.
Creda AB
Org.nr: 556818-1985
Företaget bedriver försäljning, programering av applikationer samt andra IT-lösningar. I andra IT-lösningar ingår produktion av appar och digitala medior. Företaget arbetar med uppköp, renovering och försäljning av fasti ...
Ditrivi HB
Org.nr: 916580-9873
Praktik, handel, utbildning och konsultverksamhet inom djursjukvård samt därmed förenlig verksamhet. Renovering av möbler och gamla föremål.
Ekerby Snickeritjänst AB
Org.nr: 556830-8208
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten, snickeriverksamhet, renovering och träblåsinstrument, handel med värdepapper jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Esan trp och logistics AB
Org.nr: 559017-7027
Logistik, spedition, transport av gods. Taxi verksamhet. Personal uthyrning. Köpa, sälja och hyra fastigheter. köpa, och sälja aktier, bilder och värdepapper. El montering. Bil uthyrning. Fastighets renovering.
HSK Byggnads & Måleri Service HB
Org.nr: 969764-3915
Företaget ska jobba inom byggbranschen. Våra kunder är främst privatpersoner men även företag.
Hökåsens Allservice AB
Org.nr: 556883-3981
Bolagets verksamhet är konsult- och entreprenad- verksamhet inom områdena bygg & anläggning ROT (renovering om och tillbyggnad), järnväg, markentreprenader och därmed förenlig verksamhet.
Idevi Consult och Teknik AB
Org.nr: 556521-6875
Bolaget skall bedriva marknadsföring och handel med byggindstrin samt miljöprodukter såsom ergonomiska och tekniska hjälpmedel inom byggnadsindustrin, service transporter, entreprenader och produktutveckling i samband me ...
Josephsons Kakelugnsmakeri AB
Org.nr: 556955-7753
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kakelugnsmakeri, bedriva uppsättning, renovering och försäljning av äldre och nya kakelugnar samt även bedriva mur-, puts- och kakelarbeten samt därmed förenlig verksamhet ...
Kraft Bygg & Renovering AB
Org.nr: 556879-3326
Bolaget skall utföra renovering av hus och lägenheter, markarbeten, diverse byggnationer och därmed förenlig verksamhet.
Millward Bygg & Finsnickeri AB
Org.nr: 559018-6630
Byggnads snickeri, tillverkning, lagning, renovering och snickerier av möbler och därmed förenlig verksamhet.
Mopedkraft i Västerås KB
Org.nr: 969769-6855
Försäljning, tillverkning och renovering av tillbehör, reservdelar och verktyg till - samt renovering, service och försäljning av - veteranmotorfordon samt veteranmotorredskap företrädesvis veteranmopeder och veteranmoto ...
nordic renovation & antislip floor HB
Org.nr: 969765-2478
Import, export, partihandel och detaljhandel av städmaterial såsom redskap, hygienartiklar samt städkemiska produkter såsom skurmedel, putsmedel och tvättmedel. Import av städmaskiner, uthyrning av städmaskiner samt städ ...
Nydana AB
Org.nr: 556676-1382
Aktiebolaget ska bedriva inredning, renovering, möblering, målning, tapetsering, kakel- och klinkersättning, marmor- och stenarbeten, planlösningar, om- och tillbyggnationer, nyproduktion av hus, lokalvård och övriga hus ...
Oliner System AB
Org.nr: 556818-2132
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva renovering av vatten- och avloppssystem, handel med VVS-varor, uthyrning av rättigheter och utrustning avseende vatten- och avloppssystem, uthyrning av personal samt inneh ...
OP Rörteknik & Anläggnings AB
Org.nr: 556744-3006
Bolaget ska bedriva renovering av rör i rör, traditionell rörrenovering, vatten och avlopp, vatten-, värme- och sanitetsarbeten. bilnings- och schaktarbeten, mark- och anläggning, fastighetsskötsel, betongarbeten, träarb ...