Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Renovering i Farsta

AB Skandic Omsorg
Org.nr: 556877-4508
Aktiebolaget ska bedriva hemtjänst, personlig assistans, rekrytering, annonsförsäljning, marknadsformningsverksamhet i form av utformning, tryck, rådgivning, skapa hemsidor, datorprogrammering, bokföring, konsulting admi ...
BS Bad och Stamrenoveringar AB
Org.nr: 556423-9068
Bolaget skall bedriva om och tillbyggnader av fastigheter och flerfamiljshus, renovering av badrum samt därmed förenlig verk- samhet.
Clean and construct stockholm AB
Org.nr: 559005-3400
Bolaget skall bedriva lokalvård, verksamhet inom bygg och renovering samt därmed förenlig verksamhet.
Coninnova KB
Org.nr: 969700-6022
Bolaget ska bedriva byggnation, renovering, om- och tillbyggnader, entreprenaduppdrag företrädesvis inom byggområdet, städentreprenadverksamhet, flytt- och transportservice samt därmed förenlig verksamhet.
Dörrakuten i Stockholm AB
Org.nr: 556900-7445
Verksamheten kommer att bedriva bevakning, försäljning av säkerhetsprodukter, larm, inbrottsskydd, glas, dörrar. Uthyrning av personal samt bygg & renovering.
GPJ Måleri AB
Org.nr: 559023-0891
Måleri, renovering, nybyggnation.
Halltorp Byggtjänst HB
Org.nr: 916721-1268
Byggbranschen, nybyggnad och renovering
Kistäd i Stockholm HB
Org.nr: 969762-9799
Bolaget ska bedriva städning och renovering av villor och lägenheter.
LYSTER CHANDELIERS LCCC AB
Org.nr: 556867-8998
Aktiebolaget ska bedriva montering, renovering och handel med belysningsarmaturer, varav vissa delar importeras. Viss armatur kan komma att säljas på export.
Merassons Bygg AB
Org.nr: 559008-3688
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, snickeri, byggservice och entreprenad inom bygg. Tillverkning, design samt inredning av möbler, finsnickeri och renovering. Golvläggning, golvslipning och golvbehandling.
MRA Hantverk & Bygg AB
Org.nr: 556972-6606
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster och material för reparation, renovering, nybyggnation, platt- sättning, badrumsrenovering, ombyggnad och tillbyggnad av hus och fastigheter samt övrig bygg ...
MSS Gruppen AB
Org.nr: 556483-7622
Föremålet för bolagets verksamhet är köp och försäljning, renovering och nybyggnation av fastigheter och snickeriverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
MTW Bygg AB
Org.nr: 556989-6490
Aktiebolaget ska bedriva totalentreprenad inom bygg och anläggning, projektering, installation, ventilation. Inköp och försäljnig av fastigheter efter ombyggnad och renovering. Import och export av material och byggverkt ...
Olsonce AB
Org.nr: 556776-2413
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av garderober och fönster, bygg- och inredningsmaterial, bedriva viss byggnation, renovering och inredning, import och export av livsmedel och proteinprodukter såsom energi ...
Passage Farsta AB
Org.nr: 556569-2455
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet för godstransporter samt utföra arbeten inom byggsektorn som nybyggnationer, renovering, ombygnation av lokaler och bostäder, ävensom idka import och försäljning av maskiner och inve ...
Peter Sjölund Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556254-2026
Bolaget skall bedriva bygg- och entreprenadverksamhet avseende hus- & markanläggningar. Service, renovering och förvaltning av fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet inom och utom Sverige.
Piko-Intertrading KB
Org.nr: 969659-8599
Fastighetsservice såsom renovering, investeringar, marketing, import och handelsrepresentant av byggprodukter, städmaterial och kläder. Uppdrag och arbeta i Polen som konsult för andra företag. Allt inom bygg branschen. ...
PLAAHN International Aviation and Design Group AB
Org.nr: 559016-1179
Bolaget ska bedriva IT-verksamhet, IT-utbildning, rådgivning, konsultverksamhet inom IT, försäljning och uthyrning av IT-utrustning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även driva utveckling av design under de eg ...
Planet Hollywood AB
Org.nr: 556497-4524
Bolaget skall driva nöjesverksamhet i form av tidningsutgivning, utveckla nya medier, erbjuda informatons-, grafiska-, utbildnings- och data'interNET-tjänster, sälja inköpsprislista för begagnade personbilar, försäljning ...
RESAVA BYGG & ROT KB
Org.nr: 969752-6284
Byggverksamhet, renovering om- och tillbyggnad och därmed förenlig verksamhet. Handel med ved.