Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Sollentuna

Norrorts Högtryck AB
Org.nr: 556706-5825
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva underhåll av avloppssystem och därmed förenig verksamhet.
Ragn-Sells KommunPartner AB
Org.nr: 559005-0018
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva insamling, behandling, återvinning och omhändertagande av avfall och andra restprodukter och därmed förenlig verksamhet samt även att äga och förvalta fast egendom.