Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ragn-Sells KommunPartner AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva insamling, behandling, återvinning och omhändertagande av avfall och andra restprodukter och därmed förenlig verksamhet samt även att äga och förvalta fast egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Reningsverk
Org.nr: 559005-0018
Företagsform: Aktiebolag