Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Östhammar

Upplands Markservice HB
Org.nr: 969659-1313
Spolbil och slambil samt containerbil för diverse transporter. Markschaktning, lastbils transporter, plattläggningar, stenpartier, markskötsel samt snöröjning.