Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Upplands Markservice HB

"Spolbil och slambil samt containerbil för diverse transporter. Markschaktning, lastbils transporter, plattläggningar, stenpartier, markskötsel samt snöröjning."
Finns i branscher på Wedoo: Reningsverk - Snöröjning
Org.nr: 969659-1313
Företagsform: Handelsbolag