Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Arvika

Arvika Teknik AB
Org.nr: 556527-6713
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvika kommun driva nätverksamhet enligt 4 § ellagen (1997:857), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, att inom Arvika kommun bedriva produktion ...