Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Älvsjö

Maskinrensnings- Specialisten AB MASAB
Org.nr: 556128-3960
Bolaget skall bedriva avloppsrensning, TV inspektion av avlopp, klotter- och fasadtvätt och därmed förenlig verksamhet.
Reningssystem i Sverige AB
Org.nr: 556568-0427
Bolaget skall sälja nyckelfärdiga anläggningar och komponenter för avfalls och avloppshantering för främst industriella utsläpp, idka konsultverksamhet inom detta område. Köpa och sälja värdepapper och fastigheter samt i ...