Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningssystem i Sverige AB

"Bolaget skall sälja nyckelfärdiga anläggningar och komponenter för avfalls och avloppshantering för främst industriella utsläpp, idka konsultverksamhet inom detta område. Köpa och sälja värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Reningsverk
Org.nr: 556568-0427
Företagsform: Aktiebolag