Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rengöring av byggnader i Malmö

AFE Städservice AB
Org.nr: 556818-9913
Bolaget ska bedriva lokalvård, golvvård, byggstäd, fönsterputs och städservice åt privatkunder och företag, försäljning av vissa städprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Arator AB
Org.nr: 556259-9794
Bolagets syfte är att bereda vinning åt anställda och aktieägare genom att bedriva verksamhet inom: butiksinredning, byggnation, café, dekoration och expo av butiker samt privat och offentlig miljö, design av logotyper, ...
Drytechnology EOP AB
Org.nr: 556646-7808
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att sanera fukt och radon, handel och förmedlingsverksamhet av samlarföremål samt därmed förenlig verksamhet.
EcoWay AB
Org.nr: 556764-6335
Bolaget skall bedriva fönsterputsning och fasadrengöring och därmed förenlig verksamhet.
Extrena Fönsterputs HB
Org.nr: 969702-5626
Fönsterputsning.
Gyllix & Co Fönsterputs AB
Org.nr: 556966-8634
Fönsterputsning åt företag och privatpersoner. Även viss städning, men i första hand fönsterputsning.
HBet Rymark & Jungskär
Org.nr: 969770-9070
Bedriver städ och fönsterputs, eventproduktion, byggnation av mässmontrar och liknande samt bemanning inom restaurangbranschen.
HBet Totalsanering i Malmö
Org.nr: 969765-3070
Sanering av brand, rök, sot, asbest, pcb, olje- och vattenskador. Desinfektion och underhåll i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
Hustvättarna i Sverige AB
Org.nr: 556860-6627
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom rengöring av byggnader och byggnadstillbehör, snöskottning samt därmed förenlig verksamhet.
Klarsikt AB
Org.nr: 556846-0470
Bolaget ska bedriva fönsterputsning och därmed förenlig verksamhet.
Klottrets Fiende No 1 ALL Remove Syd Förs AB
Org.nr: 556336-0535
Bolaget ska bedriva sanering, handel med kemikalier, bilar och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
L&L TAKVÅRD AB
Org.nr: 556938-6807
Tak behandlingar och reparationer av tak, fasad renoveringar, byggarbete, fönsterbyte, måleri och golvläggning, skogsvård, jakt.
Livag AB
Org.nr: 556699-4728
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva städ- och saneringsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av värdepapper och annan lös egendom.
LN Resurs AB
Org.nr: 556998-9220
Bolaget ska bedriva fastighetsservice, fastighetsförvaltning, ombyggnad och renovering, städtjänster, uthyrning av personal, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Malbach KB
Org.nr: 969757-0399
Erbjuda exklusiv konsultering inom hälsa, kost och välbehag till både privatpersoner samt företag. Tjänster som rengöring samt sanering. Inredning och design till kontor samt hem, trädgård, villa, lägenhet, byggnader, di ...
Mark & Fast. service Öresund AB
Org.nr: 556983-2925
Företaget ska bedriva skötsel och underhåll av fastigheter och tillhörande mark i form av fastighetsunderhåll, trädgårdsskötsel, snöröjning och halkbekämpning.
MJ Renovering & Fastighetsservice AB
Org.nr: 556848-2631
Föremålet för bolagets verksamhet är underhåll, reparationer, service av fastigheter. Städ och trädgårdsarbete. Hushållsnära tjänster till privatpersoner och därmed förenlig verksamhet.
Molsson AB
Org.nr: 556749-9750
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fönsterputsning samt konsulttjänster inom detta område samt därmed förenlig verksamhet.
Nordic E-cigg AB
Org.nr: 556935-3856
Föremålet för bolagets verksamhet är rengöring, underhåll och behandling av marksten, fasader och tak. Försäljning av elektroniska rökavvänjningsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Ocab Avfuktning i Malmö AB
Org.nr: 556468-7118
Bolaget ska bestå av service, underhåll och reparationer samt sanering av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.