Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklamprodukter i Stockholm

A Wiking Company AB
Org.nr: 556400-1674
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet med grafisk framställning, formgivning, bildbyråverksamhet och handel med reklamprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva försäljning och distributi ...
A.D. - man 100 Språk AB
Org.nr: 556400-4546
Bolaget ska bedriva tolkförmedling, översättningsverksamhet, försäljning av reklam, reklamprodukter och utställningmaterial såväl inom som utom Sverige, genom internettjänster tillhandahålla information för invandrare sa ...
A.D.-man International AB
Org.nr: 556360-7208
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva översättningsverksamhet och försäljning av reklam, reklamprodukter samt utställningsmaterial såväl inom som utom Sverige samt idka därmed förenlig verksamhet.
April Film & Bild AB
Org.nr: 556408-7459
Bolaget skall bedriva licensiering av rättigheter för film-, video- och reklamprodukter, egen produktion av programvaror och därmed förenlig verksamhet.
Axon Profil AB
Org.nr: 556709-1979
Aktiebolagets verksamhet ska vara bedriva försäljning av reklamprodukter.
Changeling AB
Org.nr: 556657-9800
Bolaget skall bedriva export och import och försäljning av reklamprodukter, örtbaserade produkter i lusthöjande syfte, media, utbildning, resor och transport samt äga och förvalta värdepapper och idka därmed förenlig ver ...
Clarex Skandinavia AB
Org.nr: 556907-0427
Bolaget skall bedriva försäljning av skyltar, reklamprodukter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Din Media Partner Sverige AB
Org.nr: 556899-9949
Bolaget skall arbeta med eventhantering, försäljning av reklamprodukter och annonser, journalistik, annonshantering samt import & export och därmed förenlig verksamhet.
EASY ONLINE STORES AB
Org.nr: 556702-9755
Aktiebolagets huvudsakliga verksamhet ska vara att bedriva försäljning av tryck- och reklamprodukter till företag och därmed förenlig verksamhet.
FF Profilreklam AB
Org.nr: 556694-9771
Bolaget skall idka handels- och agenturverksamhet med profilskapande reklamprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.
Flyeralarm AB
Org.nr: 559000-6515
Bolaget ska sälja alla sorters tryck- och reklamprodukter, förpackningar, drycker, reklamartiklar, möbler och textilier samt lämna rådgivning och support och sälja inom det grafiska området och upprättande av lay-out. Bo ...
Greystone Invest AB
Org.nr: 556700-6324
Bolaget skall bedriva handel, förvaltning och konsultationer med fastigheter och värdepapper, import och export av reklamprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
H.C.B. Marknadskonsult i Stockholm AB
Org.nr: 556447-7841
Bolaget skall bedriva import och försäljning av reklamprodukter, tillverkning och försäljning av verkstadsprodukter, tillverkning och försäljning av annonser, trycksaker, skyltar, kuvert, kontorsmaterial och papper, kont ...
KORNFELD & KORNFELD form och fotografi AB
Org.nr: 556906-4263
Bolaget ska verka inom grafisk formgivning och originalframställning av böcker, fonogram, DVD, BluRay, reklamprodukter, webbsidor. Fotografering, bildbehandling. Illustration. Skulptur. Keramisk design och produktion. Ko ...
Kulgrej Produktion AB
Org.nr: 556471-4250
Bolaget ska bedriva försäljning tillverkning av reklamprodukter och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Let it Bee by Lena & Bo HB
Org.nr: 969697-9351
Bolaget ska bedriva produktion av text och bilder till reklamprodukter och tidningar, bedriva övrig journalistisk produktion samt därmed förenlig verksamhet.
Molina Harén Conformity Consulting HB
Org.nr: 969775-7889
Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom marknadsföring, promotion och e-handel med fokus på profilreklam för företag. Bolaget kommer även att agera konsult inom området. Bolaget kommer att bedriva import och export ...
Musikbandet The Unisex Ek. för.
Org.nr: 769609-5939
Föreningen har till ändamål att verka för medlemmarnas ekonomiska intressen och ta hand om musikbandet The Unisex ekonomi. Föreningen ska stå för utgifter rörande musikbandet The Unisex. Föreningen kommer att förvalta ba ...
MÅL Reklam, Original & Design HB
Org.nr: 969753-9568
Originalarbeten - ta fram idéer och original för konsumenter samt sälja reklamartiklar. Designa logotyper och tryck på reklamprodukter.
Pins Factory AB
Org.nr: 556448-5471
Bolaget skall bedriva import och försäljning av promotionmaterial och reklamprodukter, förvaltning av fast och lös egendom, handel med sport- och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.