Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklamprodukter i Örnsköldsvik

Agnetha Alenius Incorporated AB
Org.nr: 556719-7875
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer, produktutveckling-, tillverkning- och försäljning av textil- och presentartiklar, reklamprodukter i textila material, kosmetika, brodyrer, arbets- och prof ...
ALLINOVA ek. för.
Org.nr: 769600-5367
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vad avser framtagning av nya produkter genom att, bedriva uppdragsverksamhet avseende problemlösning, ekonomisk analys och framtagning av reklampro ...