Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ALLINOVA ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vad avser framtagning av nya produkter genom att, bedriva uppdragsverksamhet avseende problemlösning, ekonomisk analys och framtagning av reklamprodukter med engagemang från medlemmar na, förmedla uppdrag av ovanstående angivet slag till medlemmarna, marknadsföra medlemmarnas kompetens samt bedriva med ovanstående sammanhängande och förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Patentbyråer - Reklamprodukter
Org.nr: 769600-5367
Företagsform: Ekonomisk förening