Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklambyråer i Uppsala

64-UpTown Image AB
Org.nr: 556890-5144
Bolaget skall utveckla, producera, marknadsföra och sälja reklam, informations- och mediaprodukter. Bedriva konsultverksamhet inom berörda områden. Charter, bud och transport i mobil miljö samt bedriva därmed förenlig ve ...
83 TV Sport AB
Org.nr: 556952-0306
Bolaget skall bedriva produktion av media, reklamfilm och sportsändningar via webben, konsultverksamhet inom IT, sportsändningar, media, streaming, reklam och webbteknik, vidare skall bolaget bedriva försäljning av rekla ...
Apache Communication AB
Org.nr: 556995-8589
Bolaget ska bedriva reklambyråverksamhet med marknadskommunikation, marknadsföring, reklam och copywriting samt därmed förenlig verksamhet.
Apostel kommunikation och affärsutveckling i Uppsala AB
Org.nr: 556876-7775
Reklambyråverksamhet, affärsutveckling, marknadsföring, utbildningsverksamhet, jornalistisk verksamhet, konstnärlig verksamhet, friskvårds- och rekreatiosverksamhet, förvaltning av fastigheter och lösöre.
App Shack AB
Org.nr: 556925-3429
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mobilapplikationer samt konsultande inom samma område.
Asia Städ AB
Org.nr: 559002-3585
Verksamheten skall bedriva lokalvård och transport. Bolaget skall även bedriva reklamverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aviator AB
Org.nr: 556414-2163
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom idé, manus, informations-, reklam- och marknadsföringsområdena, inköp, produktion och projektledning för framtagande av material inom informations-, reklam- och marknadsföring ...
Besmangatan i Uppsala Förvaltning AB
Org.nr: 556918-9029
Bolaget skall bedriva utbilding och förvaltning inom omsorgs- verksamhet.
BM BY MB AB
Org.nr: 556759-5029
Bolaget ska bedriva konsultationsverksamhet med inriktning mot affärsutveckling, reklam och event samt därmed jämförlig verksamhet.
Bollplank HB
Org.nr: 969628-5635
Konsultverksamhet inom restaurang- och nöjesbranschen. Grafisk formgivning, reklam och marknadsföringsupdrag. Försäljning av trycksaker och profilreklam.
BRIZZO AB
Org.nr: 556870-7151
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva grafisk formgivning, kommunikation- och media konsulting, musik- och event produktioner, professionella inspelningar konserter, musikpedagogik samt idka därmed förenlig verks ...
Calais Consult AB
Org.nr: 556589-5033
Bolaget skall bedriva verksamhet inom IT-konsulting, byggnation, förvaltning och exploatering av fastigheter, rederi och restaurangverksamhet, uthyrning av chaufför till transportföretag samt kapitalförvaltning och därme ...
Concipio AB
Org.nr: 556649-8852
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam, marknadsföring, webdesign, optimering, tillämpad matematik, programutveckling, handel med och förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Crossmedia communications Europe AB
Org.nr: 556621-6213
Bolaget ska bedriva produktion och utgivning av information- och reklammedia i tryck och via internet, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
DMIX AB
Org.nr: 556549-2096
Bolagets verksamhet skall vara design, tillverkning och montering av skyltar och reklamprodukter samt köpa, sälja, förvalta värdepapper samt fast egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Docket Media AB
Org.nr: 556434-8380
Bolaget har som ändamål att bedriva reklam och annonsbyrå- verksamhet. Bolaget ska utveckla och sälja administrativa datasystem. Bolaget ska arrangera events och sälja administrativa tjänster för detta ändamål. Vidare sk ...
Dynamic Projects Sweden AB
Org.nr: 556925-1126
Bolaget skall bedriva innefattande förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Egro Konsult AB
Org.nr: 556702-2941
Bolaget skall bedriva reklam- och konsultverksamhet inom data, reklam och företagsledning, äga, förvalta och hyra ut fast egendom, lös egendom för reklamverksamhet och data, samt immateriella rättigheter såsom exempelvis ...
Erik Wünsche AB
Org.nr: 556576-0773
Bolaget skall bedriva konsultation inom reklam och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Eriksson & Lindvall Förändringsstöd AB
Org.nr: 556547-2932
Bolaget ska bedriva reklambyråverksamhet, marknadsföring, eventmarketing, konsultation inom organisationsområdet samt därmed förenlig verksamhet.