Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklambyråer i Sollentuna

55 Minuter AB
Org.nr: 556885-5471
Bolagets verksamhet skall vara strategiska konsulttjänster inom kommunikation, reklam, organisation och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
A Swedish Buddha Marketing Communication AB
Org.nr: 556955-7514
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam och kommunikation.
ABITAX soft AB
Org.nr: 556322-8898
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data-, reklam-, marknadsföring-, ekonomi- och skatteärende samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva handel med datautrustning, software samt litteratur. V ...
Addition AB
Org.nr: 556524-6286
Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet, konsultverksamhet i anslutning därtill samt bedriva förmögenhetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Annelie Dahlin Reklam AB
Org.nr: 556296-2174
Bolaget skall idka reklam och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Arbetsmiljötjänst i Stockholm EF
Org.nr: 769600-1820
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - aktivt marknadsföra medlemmarnas konsultativa verksamhet inom arbetsmiljöområdet - förmedla konsultuppdrag till medlemmarna - omvandla forsk ...
Arrista HB
Org.nr: 969643-1379
Konsultverksamhet samt rådgivning vad gäller investering för olika företag i elektronisk- och databaserad teknisk reproutrustning företrädesvis för reproföretag, tidningar, tryckerier, reklambyråer samt även utbildning i ...
Ask for Result i Sollentuna AB
Org.nr: 556756-5543
Bolagets verksamhet ska vara att erbjuda tjänster inom marknadföring och reklamverksamhet.
Bexkom AB
Org.nr: 556940-9393
Bolaget skall bedriva marknadsföring, reklam och kommunikation, design tillverkning och försäljning av möbler och inredning, konsult- och uppdragsverksamhet inom djursjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
BIA REKLAM- OCH MARKNADSKONSULTER HB
Org.nr: 916620-8901
REKLAM OCH MARKNADSFÖRING
CAB Blixell & Katz Reklambyrå AB
Org.nr: 556673-6111
Bolaget skall bedriva reklamverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Clamco Invest AB
Org.nr: 556116-0028
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva utveckling och tillverkning samt marknadsföra och sälja produkter inom elektronikbranschen företrädesvis för elektr ...
Cloud Agency AB
Org.nr: 556842-7545
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda tjänster och produkter inom reklam och media, informationsstrategi och konsultation inom marknadskommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
CME management consulting AB
Org.nr: 556921-7754
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom strategi-, organisations-, affärs- och ledarskapsutveckling samt förändringsledning inklusive utbildning inom dessa områden samt därmed förenlig ver ...
DesignAd Stockholm AB
Org.nr: 556905-2151
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklambyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Designers Guild Sweden AB
Org.nr: 556886-2345
Bolaget skall vara ett serviceorgan gällande sälj och marknadsföring för moderbolaget i Storbritanien samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Dunvegan Road AB
Org.nr: 556783-4162
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga och förvalta aktier och bedriva konsultverksamhet inom sponsring och reklam. Bolaget ska även bedriva träning, tävling, handel och uppfödning av travhästar samt därm ...
Encore Holding AB
Org.nr: 556845-5579
Bolaget ska bedriva annons och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster i syfte att hjälpa drift och ledning av affärsföretag samt hjälpa vid skötsel av affärsåtaganden eller i samban ...
Enertio AB
Org.nr: 556311-3652
Föremålet för bolagets verksamhet är uppdragsverksamhet inom området marknadsundersökningar och därmed förenlig verksamhet.
Entreprenörfirma Janna Pettersson AB
Org.nr: 556879-2310
Konsultverksamhet inom reklam, marknadsföring och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.