Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklambyråer i Örebro

AB Don Tommaso Förvaltning
Org.nr: 556565-6427
Bolaget skall förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag och därmed förenlig verksamhet.
Acciaierie Bertoli Safau Scandinavia AB
Org.nr: 556895-6923
Bolaget ska bedriva marknadsundersökningar och konsultverksamhet avseende etableringar inom den skandinavien stålindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Actionmind AB
Org.nr: 556854-3572
Konsultation inom företagsutveckling, försäljning, marknadsföring, PR, varumärkesstrategi och utveckling. Arrangemang av kongress, konferens, event och mässor Handel med kläder, sportartiklar, spaprodukter etc via butik ...
Adam Alvermark Productions AB
Org.nr: 556893-1348
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, förlagsverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet och handelsrörelse inom musikbranschen och reklambranschen samt idka därmed förenlig ...
Affärskompetens i Örebro AB
Org.nr: 556785-7007
Bolaget ska bedriva handel med främst foto- och presentartiklar, godis, kort, ramar, smycken, väskor, kläder och accessoarer, fotoframkallning, föreläsningsverksamhet, konsultverksamhet inom affärsutveckling, reklam och ...
Agent & Marketing Consulting Örebro AB
Org.nr: 556650-5730
Bolaget skall bedriva agenturhandel med biltillbehör och verkstadsutrustning samt konsultverksamhet inom utbildning och marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro
Org.nr: 556378-7687
Bolaget skall främst bedriva försäljning och konsultationer avseende reklam inom olika idrottsgrenar samt inom telekommunikation, ekonomi och redovisning, äga och förvalta fastigheter, bedriva livsmedelshandel, travsport ...
ALS Consulting AB
Org.nr: 556795-2618
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter samt bedriva konsulttjänster inom marknadsföring och tjänster inom motorsport samt därmed förenlig verksamhet.
Arne B Lundh Reklam & Marknadsföring AB
Org.nr: 556112-4222
Aktiebolaget ska bedriva uppdragsverksamhet samt konsultativ verksamhet främst inom områdena reklam och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Tillika ska aktiebolaget bedriva handel med värdepapper och därmed fö ...
Blues and Backhand Universe AB
Org.nr: 556738-4903
Bolaget ska bedriva reklambyråverksamhet, utveckling och produktion av kommunikation, eventverksamhet, cykel- och golfresor samt därmed förenlig verksamhet.
Bollman Invest AB
Org.nr: 556713-8952
Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom, bedriva konsultverksamhet inom områdena försäljning, management och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Brand Design Studios Scandinavia AB
Org.nr: 556533-2235
Bolaget skall bedriva reklamproduktion, reklambyråverksamhet, värdepappershandel och konsultverksamhet inom management, samt inredningsverksamhet riktad mot företag och offentliga miljöer, samt därmed förenlig verksamhet ...
Brandezo Örebro AB
Org.nr: 559028-6588
Bolaget ska arbeta inom reklambranschen och kommunikation med hjälp av film, foto, grafik och webb
Broddesson kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556925-9921
Aktiebolaget ska bedriva kapitalförvaltning äga och förvalta bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Cla Consult AB
Org.nr: 556437-3248
Bolaget skall bedriva försäljning av reklam- och presentartiklar, handel med värdepapper, bilar och husvagnar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cleverex i Örebro AB
Org.nr: 556903-9166
Aktiebolaget skall bedriva försäljning- och konsultverksamhet på följande områden: marknadsföring, telecom och affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget har även för avsikt att bedriva verksamhet på ...
Concept Company Sweden AB
Org.nr: 556637-3329
Bolaget skall driva reklamverksamhet, grafisk design ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Cube i Örebro AB
Org.nr: 556844-8863
Bolaget skall främst syssla med tillverkning av reklamprodukter, köp och försäljning av mc-tillbehör, och därmed förenlig verksamhet.
Delumo AB
Org.nr: 556966-8758
Företaget ska bedriva: - Konsultera företag inom marknadsföring. - Konsultera företag inom sociala medier. - Konsultera företag inom digital marknadsföring. - Reklamfilms produktion. - Utbildning. - Administration av he ...
Dettifoss AB
Org.nr: 556458-8381
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi, företagsledning, frisyr och mode, försäljning av hårvårdsmaterial, förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.