Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reklambyråer i Gävle

Ahlan omsorg och bemanning AB
Org.nr: 559000-3777
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hemtjänst och personlig assistans, rekrytering, konsulting och coaching av personal, handledning, etableringsanordning, utveckling, utbildning av personal. Marknadsföring och kons ...
Aktiebolaget Ducera
Org.nr: 556539-7063
Bolaget skall bedriva produktion, distribution och konsultationer inom marknadsföringsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Ducera Marketing
Org.nr: 556169-4562
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion, distribution och konsultationer inom marknadsföringsområdet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Arne Backman Information AB
Org.nr: 556342-1246
Bolaget skall driva konsultverksamhet, produktion, försäljning och uppdragsservice inom marknadsföring, distribution, musik samt handel med värdepapper och ädelmetaller och därmed förenlig verksamhet.
Attitude Promotion AB
Org.nr: 556946-4141
Aktiebolaget ska bedriva reklambyråverksamhet och bedriva musikförlagsverksamhet. Skivbolagsverksamhet.
Axagon AB
Org.nr: 556363-4772
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fastigheter, bygg och fastighetsskötsel, konsulterande verksamhet inom området marknadsföring, försäljning och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.
Baringo Reklam & Kommunikation AB
Org.nr: 556782-2571
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva reklambyråverksamhet samt konsulttjänster inom PR, information och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Bo Hagstedt Reklam KB
Org.nr: 969620-7266
Produktion av traditionella reklambyråtjänster, dessutom uppfödning och tävling med hästar, samt därmed förenlig verksamhet
BRIND AB
Org.nr: 556930-9221
Bolaget ska bedriva reklambyråverksamhet, konsultverksamhet inom industridesign, grafisk formgivning, illustration, marknadsföring, 3D- Visualisering, modell- och prototyptillverkning, filmproduktion, animering och därme ...
Brinkmaster AB
Org.nr: 556931-2894
Datorbaserad grafisk produktion och presentationsteknik samt förvalta värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsupplysning i Norden AB
Org.nr: 556811-5884
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva informationsverksamhet och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Cecilia Klang AB
Org.nr: 556824-2084
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom reklam och kommunikation, textproduktion, varumärkesarbeten. Även bedriva konferensverksamhet, tillverkning och försäljning av konst- hantverk, äga och förvalta fastigheter och ...
Djupavan AB
Org.nr: 556810-7287
Bolaget ska äga, köpa och sälja aktier i andra bolag. Samt bedriva konsultverksamhet inom det grafiska området och därmed förenlig verksamhet.
ENW Mediakonsult AB
Org.nr: 556778-3195
Bolaget skall producera, marknadsföra och försälja reklam, förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Erik & Martin Designbyrå Ek. för.
Org.nr: 769630-6526
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva byråverksamhet inom grafik design och kommunikation - idé och koncept, art direction, grafisk form, original och produktion, proj ...
Gestrike Media AB
Org.nr: 556612-9432
Bolaget skall bedriva utformning, utgivning samt konsultationer inom media och reklam, journalistisk verksamhet, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Great Words Tommy Lundberg AB
Org.nr: 556739-0405
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom marknadsföring, reklam och copywriting, skribent-, författar- och förlagsverksamhet, föredrag och utbildning i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
Industrilandet KB
Org.nr: 969725-3632
Försäljning av annonser och tillhandahålla tjänster avseende marknadsföring för samannonsgruppen Industrikusten samt därmed förenlig verksamhet.
Karlsson Företagspartner AB
Org.nr: 556805-9017
Bolaget ska bedriva tjänster inom marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Karlsson Investpartner AB
Org.nr: 556946-4513
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av kapital samt utvecklandet av nya affärsstrategier inom området marknadsföring och systemutveckling och med dess förenlig verksamhet.