Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Vendelsö

Rask DataComm AB
Org.nr: 556523-0108
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildning, produkt utveckling och försäljning inom databranschen, konsultverksamhet, utbildning inom företagsekonomi och redovisning, öl-, vin- och spritagentur, värdepappershand ...
RML Redovisning AB
Org.nr: 556293-3282
Bolaget skall bedriva bokförings- och redovisningskonsultationer, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Simsons Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556939-6103
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Sucaba Accounting AB
Org.nr: 556586-2934
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
TDM Ekonomi AB
Org.nr: 556836-2577
Bolaget ska bedriva konsultation inom redovisning och revision och därmed förenlig verksamhet.
Texmina AB
Org.nr: 556910-9555
Konsultation inom redovisning och ekonomi.
Vitså Ekonomi & Redovisning KB
Org.nr: 969708-9218
Köp och försäljning av fastigheter, uthyrning av lokaler, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Löpande redovisning med förenlig verksamhet.