Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Västra frölunda

A & B EkonomiCentret i Väst KB
Org.nr: 969731-8799
Redovisning, bokföring, bokslut, löner, skatter, deklarationer, administrativa tjänster, årsredovisningar, ekonomiska analyser, ekonomirådgivning, bolagsbildning. Försäljning av tjänster och produkter inom vård och omsor ...
A.D.R. Affärsmännens Data Redovisning AB
Org.nr: 556166-4201
Bolaget skall bedriva redovisning- och revisionsuppdrag samt tillhandahålla databehandlingstjänster samt idka handel med värdepapper aamt idka därmed förenlig verksamhet.
Agile Consulting AB
Org.nr: 556838-1536
Bolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi, redovisning och uppdragsledning inom elkraftsproducerande industri samt därmed förenlig verksamhet.
Akevi Ekonomi AB
Org.nr: 556839-6880
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning, beskattning, organisation och därmed förenlig verksamhet.
Askims Redovisning AB
Org.nr: 556790-3934
Bolaget ska bedriva redovisning, beskattning samt rådgivning och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Auktoriserad Redovisningskonsult Charlotte Heiman AB
Org.nr: 556874-4139
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Axel Gillmert Konsult AB
Org.nr: 556998-7612
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och lokalvård.
Balans Redovisning i Göteborg AB
Org.nr: 556959-9193
Bolagets verksamhet består av konsulttjänster inom ekonomi såsom redovisning och beskattning. Tjänster inom bokföring, redovisning, bokslut, årsredovisningar, skatter, deklarationer och administration. Riktar sig främst ...
Blodboken Ekonomi AB
Org.nr: 556582-7556
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva redovisning, ekonomiska konsultationer samt annan därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.
Boxen Redovisning AB
Org.nr: 556843-0051
Bolaget kommer bedriva konsultverksamhet inom bokföring, redovisning, bokslut, årsredovisningar, skatter, deklarationer och administration. Riktar sig främst till mindre och medelstora företag som inte har en egen ekonom ...
Brehmes Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556762-2997
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi.
CAETUS AB
Org.nr: 556985-3566
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning, ekonomiska konsultationer och administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva film-, video och TV-program- verksamhet samt inrednings och de ...
Debus Redovisning AB
Org.nr: 556873-3736
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Dirego AB
Org.nr: 556826-9459
Bolaget ska bedriva redovisning och övriga ekonomi- konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Ekehöjds Redovisningsbyrå HB
Org.nr: 969720-4445
Redovisning och skatter.
Ekonomikonsult EKMI AB
Org.nr: 556307-4979
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultation och utföra redovisning och datatjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Eurocord AB
Org.nr: 556247-8486
Bolaget skall bedriva konsultation och ekonomisk redovisning inom området affärsekonomi, konsult-, grossist- och tillverkningsverksamhet inom plast- och syntetfiberbranschen, företrädesvis tågvirke, rep, snören och skot, ...
Fjälebo Redovisning AB
Org.nr: 556982-3411
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och skatteområdet samt därmed förenlig verksamhet
Företagarnas Redovisning Väst AB
Org.nr: 556370-5564
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisningsbranschen, handel med värdepapper samt även idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet inom byggbranschen samt IT- och reklambranschen.
Företagstjänst Olinder Redovisning AB
Org.nr: 556471-4680
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.