Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Västerås

AB WinProxy
Org.nr: 556965-2828
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, handel med medicinska kosttillskott, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva tjänster inom ekonomisk redovisning åt an ...
AB XAccount Redovisning och Förvaltning
Org.nr: 556874-3172
Bolaget skall utföra konsultativ verksamhet inom ekonomi, förvaltning av egendom, bedriva utbildningar samt event och föreläsningar i Sverige samt utomlands, skapa sociala nätverksgrupper, framställande av digital samt p ...
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
Org.nr: 556663-2971
Bolaget ska utföra revision, konsultationer inom ekonomi och redovisning, kursverksamhet inom revision och ekonomi, äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Affärs- & idébyrån Sverige EF
Org.nr: 769615-0858
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärs- och projektverksamhet med fokus på entreprenörskap och därmed förenlig verksamhet. Affärsområden: - Tillhandahålla tjänster ...
Agesa medical AB
Org.nr: 556932-2208
Hälso och sjukvård. Läkaruthyrning. Aktiehandel. Bokföring och redovisning.
Aktiebolaget Biostabilisator
Org.nr: 556173-2651
Bolaget skall bedriva försäljning och produktion av tryckta kretsar ävensom därmed förenlig verksamhet samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt redovisning.
Alexandras Bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556891-8279
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, ekonomisk rådgivning samt upprättande av årsredovisningar, bokslut och deklarationer och därmed förenlig verkasamhet.
AMIN Redovisning AB
Org.nr: 556989-5179
Konsultverksamhet inom bokföring, redovisning och ekonomitjänster. (t ex hjälpa med skatterådgivning, inkomstdeklarationer, starta företag och affärsplan.)
Ann-Charlotte Åberg AB
Org.nr: 556437-7579
Bolaget skall bedriva ekonomisk redovisning och konsultation, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AntuM Ekonomi AB
Org.nr: 559024-5634
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Aros Circle AB
Org.nr: 556595-5704
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva teknisk konsult- verksamhet och projektledning inom elektronik, inbyggda system, elkraft och automation. Bolaget bed ...
Aros Negotium AB
Org.nr: 556982-0086
Konsulting inom försäljning, redovisning, administration, event, marknadskonsultation, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aros Teknik och Maskin AB
Org.nr: 556287-6184
Bolaget ska bedriva montage-, demontage- och servicearbeten inom kommuner, verkstads-, massa'pappers-, sågverks-, process- och kemiskindustri, konsultverksamhet inom redovisning och övriga kontorsadministrativa tjänster, ...
Axop AB
Org.nr: 556574-7291
Bolaget skall idka värdepappershandel, dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansierings- verksamhet. Bedriva bostads- och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Konsultv ...
Biebmu AB
Org.nr: 556168-1098
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning, marknadsföring och administration, kulturarbete inom områdena musik, mat, konst, antikviteter, utställningsverksamhet samt bokutgivning. Vidare ska bolaget ...
Cagi AB
Org.nr: 556712-1545
Bolaget skall utföra revision, redovisning och övriga konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
CaSa Economia AB
Org.nr: 556967-7742
Redovisning och löneservice samt konsultationer inom företagsutveckling, ekonomi och marknadsföring samt närliggande tjänster.
CDANTH & Co AB
Org.nr: 556322-8187
Bolaget skall inom och utom Sverige äga och förvalta, köpa och försälja fastigheter och företag, äga och förvalta lös egendom, förvalta värdepapper, bedriva travverksamhet, bedriva konsulting inom områdena skatter, infor ...
Colleryd Revision AB
Org.nr: 556619-7199
Bolaget skall bedriva revision, redovisning och ekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Convensia Revision EPn AB
Org.nr: 556032-0664
Bolaget ska bedriva revisionsverksamhet, redovisning och konsultverksamhet inom ekonomi och skatt samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig ...