Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Varberg

Affax Företagsservice HB
Org.nr: 969665-8609
Konsultverksamhet och uppdragsverksamhet inom ekonomi ' marknadsföring, organisation, redovisning och övrig företagsservice.
Akutekonomen I Varberg AB
Org.nr: 556950-9952
Företaget ska tillhandahålla tjänster inom redovisning och personaladministration.
Alixa Redovisningstjänst AB
Org.nr: 556856-8223
Aktiebolaget ska bedriva redovisning, bokföring och skatterådgivning jämte därmed förenlig verksamhet.
Bengtsson Bok- & Marknadsföring BBM AB
Org.nr: 556174-0043
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet rörande redovisning, marknadsföring, reseproduktion samt förvaltning av värdepapper.
Berntssons Husförsäljning i Varberg AB
Org.nr: 556555-0331
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta värdepapper, bedriva fastighetsmäkleri samt redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Didings Redovisning AB
Org.nr: 556058-1976
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisningsbyrå och därmed förenlig verksamhet.
Din Redovisning i Varberg AB
Org.nr: 556879-0298
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring, löneadministration, bokslut, årsredovisningar, deklarationer samt övriga ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Effektiv Ekonomi i Varberg AB
Org.nr: 556148-0863
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom redovisning, bokslut, deklarationer, bolagsärenden samt därmed förenlig verksamhet.
EMÅ Ekonomitjänst AB
Org.nr: 556460-8817
Bolaget skall bedriva tjänster inom administration, redovisning och ekonomisk förvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
G.Thelander Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556654-6726
Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet inom områdena redovisning, administration och fastighetsförvaltning samt förvalta fast och lös egendom, bedriva handel och förvaltning av värdepapper och idka därmed förenlig ...
Gudruns Kontorstjänst AB
Org.nr: 556955-9114
Bokföring, redovisning, bokslut och deklaration av små och medel stora bolag.
Gureko AB
Org.nr: 556845-8250
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom administration, redovisning, bokföring, deklaration, samt därmed förenlig verksamhet
Handelskompaniet 6404 AB
Org.nr: 556504-2834
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom redovisning, marknadsföring, foto, IT, resor och musik. Handel med värdepapper, fastigheter, fordon och musikinstrument, uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet ...
JSM Gruppen AB
Org.nr: 556772-0890
Bolaget ska bedriva personaluthyrningsverksamhet, konsultationer inom redovisning och juridik, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
KAM AB
Org.nr: 556725-5269
Bolaget ska bedriva restaurang, catering och frisörverksamhet, konsultation inom it-baserade driftslösningar såsom webbhotell och servrar, konsultation och produktion inom webb- och tryckt design, konsultation inom redov ...
Kjell Johansson Management AB
Org.nr: 556322-5290
Bolaget ska bedriva revisionsbyrå och förvaltning av fastigheter och värdepapper, utföra konsulttjänster inom beskattning, ekonomi, revision, organisation, redovisning, administration och ADB, samt därmed förenlig verksa ...
LLLW Holding AB
Org.nr: 559016-4777
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt bedriva rådgivningsverksamhet inom redovisning, finansiell rapportering samt finansiella transaktioner och därmed förenlig verksamhet.
Malin Karlsson Revision AB
Org.nr: 556958-0532
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva revisions- och rådgivningsverksamhet inom områdena redovisning, beskattning och ekonomistyrning samt bedriva förvaltning av aktier och andelar jämte därmed förenlig verksa ...
MBZ Redovisning HB
Org.nr: 969765-8905
EKONOMISKA OCH JURIDISKA TJÄNSTER OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Moscata AB
Org.nr: 556825-0285
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi, redovisning, projektledning, marknadsföring, media och grafisk produktion. Bolaget bedriver även verksamhet inom landsbygdsnäringen såsom ...