Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Uppsala

4815162342 Redovisning AB
Org.nr: 556970-2094
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- verksamhet och konsultverksamhet inom områdena ekonomi och affärsutveckling, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
A Ekdahl Revision AB
Org.nr: 556562-8178
Föremålet för bolagets verksamhet är revision, redovisning, skatter och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
AB Grydén Redovisning
Org.nr: 556827-2941
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Wingårdhs Kaffe & Te
Org.nr: 556774-6168
Aktiebolaget ska bedriva handel med kaffe- och teprodukter, och konsultation i anslutning därtill. Bolaget ska även bedriva konsultation och utföra tjänster i redovisning, rapportering, årsredovisningar, bokföring och li ...
abakka AB
Org.nr: 559005-2261
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, företagsorganisation, HR, skatte- och familjejuridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
ABJ Boförvaltning AB
Org.nr: 556821-7359
Bolaget ska bedriva ekonomisk förvaltning, såsom redovisning och rådgivning och därmed förenlig verksamhet. Huvudinriktning mot bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och samfällighetsföreningar.
Acca Redovisning AB
Org.nr: 556747-2963
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster och företagsrådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Agu Consult AB
Org.nr: 556954-5501
Företaget skall bedriva redovisning, konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Företagskonsulter i Västernorrland
Org.nr: 556076-9696
Bolaget skall idka ekonomisk redovisning, juridisk verksamhet, fastighetsförvaltning, samt rådgivning, coaching, terapeutisk verksamhet, verksamhetsutveckling och projektering inom grupp- och individutveckling.
Aktiebolaget Granebergs Revision
Org.nr: 556465-7681
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, affärsjuridisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Marie & Karin Invest
Org.nr: 556285-5758
Bolagets verksamhet ska vara bokföring, redovisning, ekonomi- tjänster, ekonomisk rådgivning, redovisning och utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet. Förvaltning av o ...
Aktiv Ekonomi i Uppsala AB
Org.nr: 556880-2911
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, handel med värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alaspu Noisnep AB
Org.nr: 556906-6938
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Alenfalk & Lundström Bokföring HB
Org.nr: 969726-3029
redovisning, bokföring, konsultverksamhet
Andeco Konsulter AB
Org.nr: 556627-3214
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, ekonomisk rådgivning, projektledning, kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Anders Olsson Invest & Förvaltning AB
Org.nr: 556908-2877
Bolaget kommer att erbjuda IT- relaterade programmeringstjänster. Bolaget ska tillhandahålla bokföring, redovisning, konsultation i ekonomiska frågor och övriga kamerala tjänster. Bolaget ska också investera i fastighete ...
Andersén & Andersén Ekonomi AB
Org.nr: 556386-1037
Bolaget skall bedriva konsultation inom områdena ekonomi och redovisning, äga och bedriva förvaltning av fastigheter, bedriva handel med konst, antikviteter och veteranbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Annas Hälsostuga AB
Org.nr: 556980-3355
Föremålet för bolagets verksamhet är hemförsäljning av hälso- produkter, bemanning, rådgivning och försäljning inom sjukvård och friskvård samt redovisning och därmed förenligt verksamhet.
Antikvariat Bibliomanen AB
Org.nr: 556265-3286
Bolaget skall bedriva handel med antikvariska böcker, bedriva kameral konsultverksamhet såsom redovisning och upprättande av bokslut, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Assero Konsult AB
Org.nr: 556643-5862
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom ekonomi, administration, redovisning, marknadsföring, organisation, personal, ledning, IT, skogsvård och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även invester ...