Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Umeå

Acanto Redovisning AB
Org.nr: 556121-0401
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå, ekonomiska konsultationer, bolagsbildning och därmed förenlig verksamhet.
Acciri Ekonomi AB
Org.nr: 556740-7076
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
AFem Redovisning HB
Org.nr: 916595-9439
Ekonomisk konsultation och rådgivning, löpande redovisning, bokslut samt deklarationshjälp.
Amicus Redovisning AB
Org.nr: 556841-2901
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Anna Gabrielsson AB
Org.nr: 556731-7705
Bolaget ska bedriva redovisning, ekonomisk administration, konsultationer inom ekonomi och skatter, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Argos Revision AB
Org.nr: 556563-2162
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, ekonomisk administration, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Axel Hardell Consulting AB
Org.nr: 556754-4134
Bolaget ska bedriva revisionsverksamhet, redovisning och konsultverksamhet inom ekonomi och skatt samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig ...
BerNad Ekonomitransport KB
Org.nr: 969729-5898
Redovisning och övriga ekonomiska och juridiska tjänster. Utbildning inom transportsektorn samt utförande av transporter och liknande fordonstjänster.
Business Revolt AB
Org.nr: 556899-5038
Bolaget skall bedriva rådgivning, företagsutveckling och föreläsningar för socialt företagande samt social redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Bäckström Ekonomitjänst i Vindeln AB
Org.nr: 556449-0257
Bolaget skall utföra tjänster inom det ekonomiska området såsom redovisning, deklarationer, utredningar och fastighetsmäkling samt därmed förenlig verksamhet.
Canterium Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556689-3193
Bolaget skall bedriva redovisning- och ekonomikonsultverksamhet, travhästverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
CityRevision i Umeå AB
Org.nr: 556447-3303
Bolaget skall bedriva revision, redovisning och ekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Correct Redovisning i Umeå AB
Org.nr: 556696-6569
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet samt rådgivning kring redovisningsfrågor och därmed förenlig verksamhet.
Correct Redovisning i Umeå KB
Org.nr: 969706-0011
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet samt rådgivning kring redovisningsfrågor och därmed förenlig verksamhet.
Datalight i Umeå AB
Org.nr: 556351-8082
Aktiebolaget skall exploatera innovationer inom energibranschen, sportfiskebranschen och teknik för rening av vätskor samt bedriva därmed förenliga verksamheter. Bolaget skall också bedriva handel med och exploatera pate ...
Diamax Business Group AB
Org.nr: 556858-0731
Föremålet för bolagets verksamhet är att på uppdrag bedriva marknadsföringstjänster inom företrädesvis media-, telekom- och utbildningsbranschen samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Företaget ...
E2T Ekonomi & Teknik Tjänster AB
Org.nr: 556566-4389
Bolagets verksamhet skall vara ekonomi, redovisning, projektadministration samt marknadsföring och projektledning inom informationsteknik.
Ekonomibyrån i Umeå AB
Org.nr: 556455-2361
Aktiebolaget ska bedriva redovisning, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva travsport samt därmed förenlig verksamhet.
EkonomiNord i Umeå AB
Org.nr: 556496-1422
Bolaget skall bedriva redovisning, rådgivning samt revision, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomipartner Umeå AB
Org.nr: 556806-4835
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.