Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Trelleborg

A Nilsson i Fuglie AB
Org.nr: 556593-2877
Bolaget skall bedriva jordbruk, entreprenadarbeten inom jordbruk och byggnadsbranschen samt snö- och halkbekämpning. Bolaget skall även bedriva redovisning och ekonomisk konsultation samt bedriva därmed förenlig verksamh ...
Additio Redovisning AB
Org.nr: 556534-7126
Bolagets verksamhet ska vara att sälja redovisningstjänster.
Ahveco AB
Org.nr: 556889-8018
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi, bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Anselm North Sea Produce AB
Org.nr: 556978-1387
Bolaget skall idka handel med varor inom livsmedel och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall idka konsultativ och rådgivande verksamhet inom ekonomi, redovisning, inköp och därmed förenlig verksamhet.
HG Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556921-0874
Bolaget skall bedriva tjänster inom bokföring, redovisning, övriga ekonomiska konsultativa tjänster, personalfrågor samt handel med värdepapper.
Lottas Redovisning i Trelleborg AB
Org.nr: 556996-3043
Bolaget skall bedriva bokföringsverksamhet, ekonomisk rådgivning, handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
LTG Ekonomi & Finanstjänst AB
Org.nr: 556995-4018
Aktiebolagets verksamhet ska vara - att tillhandahålla ekonomitjänster som administration, bokföring, redovisning och bolagsservice - att tillhandahålla konsulttjänster inom företagsstrategi och affärsutveckling- att äga ...
Lövdala EkoBruk AB
Org.nr: 556872-4164
Bolaget ska bedriva jordbruk, djurhållning, förvaltning, redovisning samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MDG Konsult AB
Org.nr: 556784-1621
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och försäljning inom data, grafik och redovisning.
Monikas Redovisningsservice HB
Org.nr: 969727-5312
Konsultverksamhet inom redovisning och uthyrning av lägenhet.
RedoService Susanne Trulsson AB
Org.nr: 556547-3583
Bolaget skall bedriva redovisning och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Redovisning Quist KB
Org.nr: 969730-9293
Utföra redovisningstjänst för företag och privatperson.
Redovisningskonsult Inga Ogenbäck KB
Org.nr: 916695-4066
Redovisning, granskning, bokslut, bolagsbildningar samt övriga konsultationer av ekonomisk natur och därmed förenlig verksamhet.
Revelino Lennart Nilsson AB
Org.nr: 556358-0389
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och revisionsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Revelino Revision AB
Org.nr: 556839-4034
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och revisionsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Rosengren & Walldén Redovisning AB
Org.nr: 556502-8619
Bolaget skall bedriva bokförings- och redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Räknevärk i Trelleborg AB
Org.nr: 556973-5136
Aktiebolaget ska bedriva bokföring, redovisning och administrativa företagstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
SAMOS Förvaltnings AB
Org.nr: 556266-7252
Bolagets skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva bokföring'redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Scanditech Elwida HB
Org.nr: 916546-0487
Konsultverksamhet inom organisation, maskinsäkerhet samt bokföring och redovisning.
Trelleborgs Hemtrevnad och Redovisning AB
Org.nr: 556685-3445
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom blommor, presenter och redovisning och därmed förenlig verksamhet.