Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Stenungsund

Stenungsunds Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556228-3613
Aktiebolagets ska utföra administrativa tjänster såsom redovisning, bokföring, bokslut och deklarationer samt därmed förenlig verksamhet.
Stenungsunds Service AB
Org.nr: 556327-2284
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning och administration samt konsultverksamhet i anslutning härtill samt idka därmed förenlig verksamhet.
STO Redovisning AB
Org.nr: 556777-6512
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom ekonomi, skatter, redovisning, äga och förvalta kommersiella fastigheter samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Swedrev AB
Org.nr: 559000-1805
Föremålet för bolagets verksamhet är revision, redovisning och ekonomiska konsultationer, skattekonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Swedrev i Stenungsund AB
Org.nr: 556824-0021
Föremålet för bolagets verksamhet är revision, redovisning och ekonomiska konsultationer, skattekonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Swedrev KB
Org.nr: 969753-2514
Revision, redovisning och ekonomiska konsultationer, skattekonsultationer samt förvaltning, handel med värdepapper och fastigheter.
TN Affärsbyrå AB
Org.nr: 556160-9040
Förmålet för bolagets verksamhet är revision, redovisning och ekonomiska konsultationer. skattekonsultationer samt förvaltning, handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Västsveriges Bolagsstruktur AB
Org.nr: 556692-2224
Bolaget skall bedriva konsultationer inom ekonomi, skatter, redovisning och köp och försäljning av hela och delar av bolag samt handel och förvaltninig av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.