Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Spånga

Leif Zachrisson Consult AB
Org.nr: 556463-5323
Bolaget skall bedriva konsultation inom management samt redovisning och därmed förenlig verksamhet samt att bedriva inredningsbutik och därmed förenlig verksamhet, samt att bedriva friskvård och därmed förenlig verksamhe ...
Modern Revision Bunner AB
Org.nr: 556355-1133
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring, organisation, ekonomi, beskattning och administrativa datasystem samt därmed förenlig verksamhet.
Pajus Konsult AB
Org.nr: 556808-8834
Bolaget kommer att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, organisation och skatter.
Pinan HB
Org.nr: 969673-1604
Konsultverksamhet företrädesvis inom redovisning och företagsekonomi.
PKJ Redovisning AB
Org.nr: 556248-9764
Bolaget ska bedriva redovisnings-, ekonomi- och skatte- konsultation, energi- och teknisk konsultation, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Planerad Redovisning i Spånga AB
Org.nr: 556319-8240
Bolaget skall bedriva redovisningskonsultationer, databehandling, uthyrning av kontorsutrustning och bilar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Redovisning- & Ekonomiservice i Rinkeby EF
Org.nr: 769606-7474
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra redovisning och bokföringstjänster åt små företagare och andra verksamhet.
REDOVISNINGSBYRÅ SÖDERQVIST & WINCENT KOMMANDITBOLAG
Org.nr: 916639-7688
REDOVISNING OCH BOKFÖRING SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
STATE OF MIND AB
Org.nr: 556455-4441
Bolaget ska bedriva ekonomisk redovisning, rådgivning, förvaltning av företag och därmed förenlig verksamhet. Företaget ska också bedriva fastighetsförvaltning, utföra enklare reparationer samt arrangera företagsevent.
Tulipamwe AB
Org.nr: 559031-0016
Konsultverksamhet inom informationsteknologi och ekonomisk redovisning.
Vendero AB
Org.nr: 556888-9504
Bolagets skall erbjuda konsultativ verksamhet inom redovisning, affärsutveckling, utbildning, verksamhetsutveckling och IT samt därtill hörande verksamhet. Verksamheten syftar även till köp och försäljning av fastigheter ...