Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Solna

4A2SR&O Invest AB
Org.nr: 556844-7006
Bolaget ska bedriva nationell och internationell konsultverksam- het, utveckling, utbildning och tjänster inom test och testled- ning inom IT, projekt och projektledning inom IT, programutveck- ling och programförsäljnin ...
Acetronics AB
Org.nr: 556581-6922
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena kvalificerad ekonomisk redovisning och elektronisk produktutveckling samt genom egen rörelse bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av elektroniska produkte ...
Altitude Music Group HB
Org.nr: 969764-2412
Artisteri, ljudteknik, inspelning samt utgivning av ljud, sång, fonogram och videogram, studio, musikproduktion, pr, marknads- föring, event, försäljning, management, artistbokning, artist- hjälp, rådgivning, konsultatio ...
Annika Ekström Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556980-1516
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
ARETI AB
Org.nr: 556438-5218
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva rådgivning inom områdena redovisning och skatter samt förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Armandt & Co HB
Org.nr: 969643-2567
Konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam och Public Relation samt servicetjänster inom ekonomi och redovisning.
ASTÉRAS AB
Org.nr: 556878-8011
Bolaget ska bedriva rådgivning inom områdena redovisning, revision och skatter samt idka därmed förenlig verksamhet.
AVIZO AB
Org.nr: 559002-5564
- Redovisning och bokföring. Affärsjuridik. - Turismbranschen.
Becoolon Räkna och Skriva AB
Org.nr: 556271-2645
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom redovisning, revision och ekonomi, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
BF Applikationssupport AB
Org.nr: 556629-9144
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och rådgivning samt utbildning avseende ekonomi, redovisning och bokföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BIBO FÖRETAGSKONSULT HB
Org.nr: 916633-7635
KONSULTVERKSAMHET INOM DATABRANSCHEN, EKONOMI OCH REDOVISNING SAMT HANDEL MED DATORER, DATAPROGRAM OCH DATATILLBEHÖR, VÄRDEPAPPER OCH FAST EGENDOM
Blue Lion KB
Org.nr: 969777-3134
Redovisning, handel med värdepapper, bolagskonsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Bra Reko Redovisning och Administration i Stockholm AB
Org.nr: 556938-6567
Bokföring, redovisning och rådgivning.
Bringer Revision AB
Org.nr: 556549-1049
Bolaget skall tillhandahålla yrkesmässig revision och redovisning samt därmed sammanhängande rådgivning. Rådgivning och biträde avseende deklarations- och övriga skatte- och avgiftsärenden och därmed förenlig verksamhet.
Broxmi Trading & Invest HB
Org.nr: 969652-0692
Verksamhet inom eldistribution- och elinstallationer, miljövård, kemiska produkter samt kemisk återvinning, livsmedel, data samt multimedia och utbildning. Etableringar, handel, bistånds- och u-landsverksamhet såsom expo ...
Cikada Redovisning AB
Org.nr: 556367-5429
Bolaget skall sälja tjänster inom företagsekonomisk redovisning och bokslut samt bedriva försäljning av idé, design och sömnad av konfektion.
Daniel Klasson Redovisning AB
Org.nr: 556812-8309
Bolaget ska bedriva redovisning, lönehantering, deklaration och IT-system.
e-count AB
Org.nr: 556596-2189
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi, personal- och kontorsadministration, utbildning, marknadsföring, organisation och agenturverksamhet, såsom ekonomisk representant för firmor. Arrangera k ...
Edberg Ekonomi AB
Org.nr: 556887-9539
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende redovisning, bokföring och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomi & Bokföring T Holm AB
Org.nr: 556253-5483
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, handel med, och framställning av fotografiska bilder, äga och förvalta fast egendom, värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.