Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Sollentuna

ABÖ Redovisning AB
Org.nr: 556907-5558
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet med specialitet mot finans och ekonomi inom moderna affärssystem och företags organisation samt redovisnings och bokföringstjänster.
Adant Redovisning AB
Org.nr: 556615-4000
Bolaget skall utföra redovisningstjänster och bedriva konsult- verksamhet inom bland annat skatter och organisation samt därmed förenlig verksamhet.
AI Recreation AB
Org.nr: 556866-9617
Bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av företrädesvis hemelektronik, elartiklar, elektroniska cigaretter samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig ve ...
Airport 2000 International AB
Org.nr: 556393-9528
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, elektroniska komponenter, beklädnads-, livsmedels-, sk ...
Aktiebolaget Starrsviksholmen
Org.nr: 556731-9172
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ekonomistyrning, redovisning och administration. Handel med och förvaltning av aktier och andelar i andra företag samt aktierelaterade värdepapper. Handel m ...
AMELLI AB
Org.nr: 556826-6513
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, löneadministration, försäljning av hantverksprodukter främst avseende textilier, transporttjänster samt uthyrning av tjänster inom de olika verksamhetsområdena och ...
Amon Revision AB
Org.nr: 556797-3226
Bolaget ska bedriva revision, redovisning, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Anderzén Ekonomi & Redovisning HB
Org.nr: 969709-0943
Konsultverksamhet inom redovisning.
AniLin ekonomi AB
Org.nr: 556954-1757
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på redovisning, affärsrådgivning samt lednings- och organisationsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
Arkad Redovisning AB
Org.nr: 556833-1648
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning och skatt.
BAMMKIT AB
Org.nr: 556571-5843
Bolaget skall bedriva taxi och budtransporter samt konsultverksamhet inom data, redovisning och ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
BePe & Co HB
Org.nr: 969683-1677
Handel med blommor och presenter, konsultverksamhet inom utbildning och redovisning.
BHW Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556868-4152
Aktiebolaget ska bedriva ekonomisk konsultation, revision, redovisning oh därmed förenlig verksamhet.
Bingestam Redovisning AB
Org.nr: 559028-7008
Aktiebolaget ska utföra redovisningstjänster och liknande tjänster samt förvalta finansiella tillgångar.
Byggera Förvaltning AB
Org.nr: 556866-5805
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom redovisning och förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
C.E.M. Revision AB
Org.nr: 556875-0631
Revision, redovisning, ekonomisk konsultverksamhet.
Capijool HB
Org.nr: 969603-9578
Bokföringstjänster samt övrig konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning. Privatekonomisk rådgivning. Skrivbyråverksamhet. Informations- och instruktionstjänster inom profylaxtandvård. Cateringverksamhet. Författande ...
CAPSA HB
Org.nr: 916630-9071
KONSULTATIV VERKSAMHET INOM EKONOMI OCH REDOVISNING
Carfield Management AB
Org.nr: 556580-7608
Bolaget skall bedriva verksamhet inom området ekonomistyrning och redovisning samt bedriva handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Catlé AB
Org.nr: 556542-3265
Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena mode- och heminredningsdesign, trädgårdsplanering och skötsel, försäljning av skönhets-, hälso- och hushållsprodukter, hantverk i trä, metall, papper, skin och plast driva red ...