Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Södertälje

Aho Redovisning AB
Org.nr: 556944-4770
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Annero Ekonomi & Administration AB
Org.nr: 556811-4887
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, bokslut, deklarationer, betalningsservice, administrativa tjänster och konsultverksamhet inom ovanstående samt därmed förenlig verksamhet.
Anoroc Redovisning i Södertälje AB
Org.nr: 556855-1948
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsbyrå. Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra löpande bokföring, bokslut, upprätta årsredovisning och deklaration samt ekonomisk rådgivning därmed förenlig verksamhet.
Art Ekonomia AB
Org.nr: 556621-1131
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med avseende på: dels kvalificerad revision, redovisningstjänster, bokföring, redovisning, bokslut, skatterådgivning, ekonomisk och administrativ konsultation samt därmed förenlig ...
Avans L & D KB
Org.nr: 969715-9938
Konsultverksamhet inom ekonomi avseende företagsvärdering, företagsförmedling, redovisning. Konsult inom marknadsföring. Marknadsföring med böcker, tar fram boktitlar eller hjälper till att skriva nya böcker, ordnar med ...
Backlinder Redovisning AB
Org.nr: 556720-2899
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom redovisningsområdet samt näraliggande verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bahlenberg Consulting HB
Org.nr: 916575-0721
Konsultverksamhet inom friskvård, redovisning samt data avseende web-utveckling.
Bahlenberg Redovisning AB
Org.nr: 556843-3949
Företaget ska bedriva redovsningsbyrå och annan ekonomisk konsultation samt livsstilsfrämjande och klimatsmart kursverksamhet.
Birka Etablering AB
Org.nr: 556980-0641
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom ekonomi och samhällsfrågor. Även etableringslots, jobbcoaching, redovisning och därmed förenlig verksamhet.
BROS Ekonomi & Skatter HB
Org.nr: 969635-3094
Konsultverksamhet inom redovisning, skatter och ekonomi.
Chrislens Consulting AB
Org.nr: 556041-6967
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomisk konsultation, redovisning, revision och därmed förenlig verksamhet.
David Aciz Holding AB
Org.nr: 556852-7039
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
DH Invest & konsult AB
Org.nr: 556879-3151
Aktiebolaget ska bedriva konsultation i frågor såsom likviditets- planering, försäkringar, redovisning och bokföring.
Domeko Redovisning AB
Org.nr: 556724-1350
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom bokföring och data samt därmed förenlig verksamhet.
Economy Control i Södertälje AB
Org.nr: 559014-5909
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Edessa A Holding AB
Org.nr: 556848-6921
Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i dotter- bolag och andra bolag. Aktiebolaget ska även bedriva konsult- verksamhet inom redovisning och ekonomi. Aktiebolaget ska även bedriva hud-, kropp- och hårbort ...
Ekonomerna NB & IC HBet
Org.nr: 969733-9126
Bokföring och redovisning.
ENANDER Redovisning AB
Org.nr: 556417-2012
Bolaget skall bedriva ekonomisk redovisning, administration och kontorsservice, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepappet samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Enroth Redovisning AB
Org.nr: 559019-7645
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
EQUAL Accounting & Consulting AB
Org.nr: 556912-4372
Bolagets verksamhet ska vara att arbeta för små företag med redovisning, rådgivning och därmed förenlig verksamhet. Byggnads & Inrednings snickeri samt konsultering och därmed förenlig verksamhet.