Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Östersund

A2 Redovisning AB
Org.nr: 556647-5751
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning samt konsultationer inom reovisning och skatter och därmed förenlig verksamhet.
Annt Redovisning AB
Org.nr: 559031-7193
Tjänster inom redovisning, bokslut, deklarationer, ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet. Konsulttjänster inom webhandel. Uthyrning av personal.
Arbetsro Administrationsbyrå i Sverige AB
Org.nr: 556669-1886
Bolaget skall bedriva redovisning och ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Attest.nu i Sverige AB
Org.nr: 556629-6132
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomisk administration och rådgivning såsom redovisning, fakturering, betalningsbevakning, bokslut, deklaration och därmed förenlig verksamhet.
B 19 Östersund AB
Org.nr: 556393-3521
Aktiebolagets verksamhet ska bestå av redovisning, ekonomisk konsultation och uthyrning av arbetskraft samt därmed förenlig verksamhet.
B.A. Förvaltning i Jämtland AB
Org.nr: 556466-2749
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom redovisning och skatter samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bokföringsbyrån i Östersund AB
Org.nr: 556685-1621
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och skatter, tillhandahålla administrativa tjänster, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CaMo Redovisning AB
Org.nr: 556700-2596
Bolaget skall bedriva tjänster inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Christer Hedlund Information AB
Org.nr: 556783-2521
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhets- och organisationsutveckling, utbildning, ledarskap, ekonomi, redovisning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ekegerd & Wikberg Partner AB
Org.nr: 556917-9186
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företags- och organisationsutveckling, finansiell verksamhet samt ekonomi och redovisning. Handel med värdepapper. Äga, köpa och sälja fast egendom. Äga och driva fiskodling s ...
Ekonomifabriken i farten AB
Org.nr: 556948-5914
Redovisning och bokslut.
GBF Konsult AB
Org.nr: 556691-5913
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi, redovisning och skatter. Konsulterande tjänster inom jord och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.
Harneryds Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556865-3850
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med bokföring, redovisning och skatterådgivning jämte därmed förenlig verksamhet.
Hero Invest & Consulting AB
Org.nr: 556843-1513
Bolaget ska erbjuda tjänster inom ekonomistyrning, redovisning och ledning för små och medelstora företag, samt investera i bolag där vi kan inta en aktiv ägarroll.
Hunt by Guide i Jämtland HB
Org.nr: 969702-2243
Jaktarrangemang med därtill hörade verksamhet, försäljning och tillverkning av sport och fritidsartiklar. Redovisning och bokföringsuppdrag. Upplevelsearrangemang, kick-off arrangemang, team building, med därtill hörande ...
JNOE AB
Org.nr: 556831-7126
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Kilviken Consulting AB
Org.nr: 556736-6777
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning och bokföring, skatterådgivning, revision och revisionsnära rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
LJW Redovisning AB
Org.nr: 556760-6198
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, bokslut och skatterådgivning, handel med lagerbolag, handel med fordon äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksam- het.
M-Konsult & Utbildning Östersund AB
Org.nr: 556642-8263
Bolaget skall bedriva utbildning, redovisning och ekonomisk styrning.
MELW AB
Org.nr: 556438-2215
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet och coachning inom företagsutveckling, medarbetarutbildning, redovisning, bokslut och skatterådgivning, skogsvård, media- och nöjesproduktion, personlig assistans, u ...