Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Örebro

AB Raxas Redovisning och Bemanning
Org.nr: 556602-0722
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- byrå, uthyrning av konsulter och övrig personal, utbildning inom ekonomi och entreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Admit Ekonomi AB
Org.nr: 556571-1735
Bolaget skall bedriva verksamhet inom området redovisning, administration och ekonomistyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Agenzia AB
Org.nr: 556689-6246
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och företagsadministration samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet med fordons- och båtreparationer, handel med fordon och båtar, utfö ...
Aktiebolaget Akva Terra
Org.nr: 556342-4620
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data- främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyst ...
Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro
Org.nr: 556378-7687
Bolaget skall främst bedriva försäljning och konsultationer avseende reklam inom olika idrottsgrenar samt inom telekommunikation, ekonomi och redovisning, äga och förvalta fastigheter, bedriva livsmedelshandel, travsport ...
Anki Jakobsson Redovisning AB
Org.nr: 556881-0237
Företaget ska bedriva redovisning och därmed förenlig verksamhet
Apel Partner Group AB
Org.nr: 559016-0205
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster genom att stödja och utvärdera utvecklingsarbete, projektledning, samt konsulttjänster inom redovisning och ekonomi, rådgivning och mentorskap, arrangera event samt bedriva därm ...
Ar. Ea. L. Rådgivning KB
Org.nr: 969767-5602
Redovisning och rådgivningstjänster inom ekonomi och skatt.
Arneboo Konsult HB
Org.nr: 916921-6638
Konsultverksamhet inom skatter, redovisning och utbildning samt värdepappershantering.
Assistanshuset i Närke AB
Org.nr: 556650-1473
Bolaget skall tillhandahålla utbildning, rådgivning och konsulttjänster inom områdena social omsorg, redovisning, ekonomistyrning och informationssäkerhet och därmed förenlig verksamhet.
Attersta Redovisning AB
Org.nr: 559004-9457
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- verksamhet, bokslut samt upprättande av deklarationer och därmed förenlig verksamhet.
B Bergström Redovisning AB
Org.nr: 556687-2619
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och konsultationer inom redovisnings- och bokföringsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Bards Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556214-2371
Bolaget skall bedriva redovisning, administrativ konsult- verksamhet, fastighetsskötsel, snöröjning, byggnadsarbete, rivningsarbete samt bedriva verksamhet med hästar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bn Revision & Redovisning AB
Org.nr: 556228-2573
Aktiebolaget ska bedriva redovisnings- och revisionsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Catona Business AB
Org.nr: 559020-1116
Konsultverksamhet inom företagsekonomi, styrelse- och ledningsarbete samt redovisning. Utbildning och coachning inom företagsekonomi, personlig utveckling samt upprättande och utgivande av litteratur i samma genre. Hande ...
Catrin Östlund Redovisning AB
Org.nr: 556343-2342
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet samt utbildningar, organisering av kontor och arkiv och därmed förenlig verksamhet.
Dahlstrom Group Sweden AB
Org.nr: 556844-8939
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom husvagns-, husbils-, zoologiska-, byggnads, data: främst utveckling och försäljning av databasera ...
E C A Redovisning i Örebro AB
Org.nr: 556753-3079
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
EA2 i Örebro AB
Org.nr: 556544-9070
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning, löner, skatter, deklaration, juridik och därmed förenlig verksamhet. Tillika ska aktiebolaget bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamh ...
ECAB EkonomiCentra AB
Org.nr: 556893-8327
Bolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi och redovisning. Samt produktförsäljning och konsultation inom affärssystem.